K problematike chudoby a sociálnej neistoty – seminár a diskusia / 23.2. o 17h.

od Redakcia

Občianske združenie Pracujúca chudoba a Nadace Rosy Luxemburgové vás pozývajú na seminár a diskusiu o chudobe a sociálnej neistote na Slovensku,

ktoré budú prebiehať 23. februára od 17:00 online na FB a platforme Zoom.

Ak sa raz predpokladá, že patriť do modernej spoločnosti predstavuje mať zabezpečenú istotu v materiálnej núdzi, tak sa potom nemôže presadzovať diskurz typu „pomôž si sám“.

V spoločnej diskusii budeme otvárať otázky, ktoré považujeme za legitímne a kľúčové pri riešení aktuálnych fenoménov akými sú chudoba a sociálna neistota na Slovensku. A samozrejme, pokusíme sa na ne hľadať aj kvalifikované odpovede.

Koncom roku 2021 vydalo občianske združenie Pracujúca chudoba zborník príspevkov, ktorého zámerom bolo predostrieť čitateľom informácie a dáta týkajúce sa chudoby a sociálnej neistoty, ktorá je na Slovensku prítomná. Autori poukazujú na súčasný neutešený stav a na riešenia/neriešenia rôznych prípadov, legislatívnych nastavení, konkrétnych politík, postojov a mýtov, a zaoberajú sa príčinami ich vzniku a možnosťami predikovať ich budúci vývoj ako aj nachádzať normatívne riešenia, ktoré by zamedzovali ich pretrvávaniu či prehlbovaniu.

O úvodne slovo sa postará Joanna Gwiazdecká (riaditeľka pražskej pobočky Nadácie Rosy Luxemburgovej)

Prednášky:

Zuzana Kusá (sociologička, Slovenská akadémia vied)
Matin Halás (ekonóm, Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík a alternatív)

Panelová diskusia:

Zuzana Kusá (sociologička, Slovenská akadémia vied)
Matin Halás (ekonóm, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív)
Ľudmila Kolesárová (projektová manažérka a redaktorka, Denník N)
Ján Košč (sociálno-ekonomický analytik, OZ Pracujúca chudoba)
Ján Ruman (politológ, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika)

Debatu moderuje: Martin Makara (publicista a doktorand, Prešovská univerzita v Prešove)

Podporte nás.

Pridajte sa prosím k naším podporovateľom, aby sme vám mohli prinášať viac kvalitnej žurnalistiky. Ďakujeme!