Bývanie na Slovensku stále nie je právom

od Kristína Karabová

Mohlo by sa zdať, že kritická situácia týkajúca sa troch nájomných domov na ulici K nemocnici v Bánovciach nad Bebravou má iba regionálny charakter. Zdá sa tiež, že sa týka iba určitej skupiny ľudí, ktorí často dostávajú nálepku „neprispôsobiví“. No keď priblížime lupu, problém nadobúda univerzálny charakter v celoslovenskom meradle.

Obyvateľom prevažne rómskej národnosti troch nájomných bytoviek vo vlastníctve mesta Bánovce nad Bebravou skončila platnosť nájomnej zmluvy k 1. novembru. Išlo už o niekoľkokrát predlžovanú zmluvu, ktorú sa mesto rozhodlo nepredĺžiť. Nasledovala výzva k opusteniu priestorov k 1. decembru.

Hovorca mesta Michal Schlesinger ponúkol „riešenie“ situácie, v dôsledku ktorej sa okolo 600 ľudí z bytoviek malo ocitnúť doslova na ulici na začiatku zimy, v adventnom období. „Jedno z riešení je nájsť si nové bývanie alebo dočasne ísť k svojim príbuzným, kde by mohli prečkať celé to obdobie a začať v podstate odznova.“ Je však nereálne, aby si 600 ľudí, z toho rodiny s malými deťmi, starí a chorí, a nejakom spôsobom znevýhodnení, naraz našlo náhradné ubytovanie v priebehu jedného mesiaca v meste takých rozmerov ako Bánovce nad Bebravou. Otázkou preto zostáva, prečo sa takéto radikálne kroky musia diať v zime, pred Vianocami a v takom krátkom časovom rozmedzí.

k-nemocnici-bytovky

Trojica bytoviek, o ktoré sa nestaral vlastník – mesto. Zdroj: Z archívu SME. Autor: Ivana Krbatová.

Už v roku 2010 mesto Bánovce navrhovalo zapojiť investora do rekonštrukcie domov, ktorú mesto ako vlastník nevykonalo, s tým, že by im zabezpečil prípadné náhradné ubytovanie po dobu rekonštrukcie. Je zaujímavé, že sa tak vtedy nestalo a odvtedy akoby sa problémom nikto nezaoberal. Po návšteve redakcie danej lokality je dnes viditeľné, že od roku 2010 v bytovkách neprebehla žiadna zrejmá zásadná rekonštrukcia, prípadne prevencia porušenia statiky, aj na základe ktorej plánujú vysťahovávať ľudí z bytovky. Zatiaľ čo minulý týždeň vyzerala situácia neriešiteľne (a to tak, že tam obyvatelia zostanú nelegálne na vlastnú zodpovednosť bez vody, plynu či elektriny), momentálne je obyvateľom povolené v bytoch zostať s radikálnym obmedzením tečúcej vody od 1. decembra, sú tam však už nelegálne. Avšak zo slov prednostky mestského úradu Alexandry Gieciovej môžeme predpokladať, že sa plány mesta zmenia na činy: „Sme povinní a chceme aj chrániť život a zdravie ľudí, ktorí sa tam nachádzajú. To znamená, v prípade, ak dobrovoľne neopustia svoje príbytky, tak to budeme musieť, samozrejme, riešiť cestou súdu.”

Politicky najaktívnejšou stranou je opäť miestna pobočka ĽS NS. Kde sa vzal, tu sa vzal, situácie sa chopil zástupca ĽS NS pre Bánovce nad Bebravou a živnostník Anton Grňo, ktorý pravidelne komunikuje s miestnymi obyvateľmi a presviedča ich, že nájomníkom sa idú potajomky budovať nové bytovky. Mesto Bánovce však všetky tieto tvrdenia popiera.

Z návštevy ulice K nemocnici a príslušných bytoviek je badať, že situácia je napätá.

Niečo podobné sa v týchto dňoch odohráva v Brne vo vylúčenej lokalite v centre, ale na rozdiel od Slovenska sa tam organizujú ľudia, podporné skupiny, neziskové organizácie a aktivisti a aktivistky, ktorý pod hlavičkou iniciatívy Chceme bydlet vyjdú 6. decembra do ulíc na podporu a vyjadrenie solidarity zhruba 500 ľuďom, ktorí majú k 1. januáru opustiť svoje byty.

Je smutné, že na Slovensku neexistuje zákon, ktorý by ukladal samosprávam jednak poskytovať náhradné bývanie, a jednak zamedziť tomu, aby ľudí vyhadzovali na ulicu v zime. Hlavným problémom však stále ostáva cenovo nedostupné bývanie a chýbajúci zákon o sociálnom bývaní. Komisia EÚ, napríklad, odporúča členským štátom rýchly návrat späť do bývania pri strate (rapid re-housing) a na rozvoj dlhodobého bývania s podporou (model housing first – bývanie najskôr, na prvom mieste, podporne).

V rámci dlhotrvajúcich snáh o legislatívne úpravy smerom k podpore sociálneho bývania sa 17. decembra v Bratislave bude konať Lampiónový sprievod Nota bene – Aby všetci mali svoj domov. Sprievodu by mal odkázať ľuďom, že bezdomovectvo sa týka všetkých nás a ukončenie bezdomovectva je možné.

Ilustračný obrázok: Novopostavené sociálne byty v Portobelle. Autorka: Lydia. Zdroj: flickr.com

Podporte nás.

Pridajte sa prosím k naším podporovateľom, aby sme vám mohli prinášať viac kvalitnej žurnalistiky. Ďakujeme!

Súvisiace články