Izraelské ľudskoprávne organizácie varovali Bundestag: očierňovanie hnutia BDS škodí skutočnému boju proti antisemitizmu

od Redakcia

V máji tohto roka prijal nemecký Spolkový snem uznesenie stotožňujúce hnutie bojkotu Izraela (BDS) s antisemitizmom. Podobné uznesenie, ktorého schválenie je viac než pravdepodobné, leží na stole v Kongrese USA a zákony penalizujúce podporu BDS už majú v USA viaceré štáty. Slovenský parlament prijal minulú jeseň návrh  uznesenia Andreja Danka obsahujúceho kontroverznú definíciu antisemitizmu z dielne organizácie IHRA, ktorú už prijalo viacero ďalších národných parlamentov v EÚ. Hoci v niektorých prípadoch ide zatiaľ o symbolické legislatívne opatrenia, ich praktické dopady môžu byť veľmi reálne. 

Upozorňuje na to aj reakcia siedmich izraelských ľudskoprávnych organizácií, ktorú adresovali v otvorenom liste predsedovi nemeckého parlamentu po prijatí spomínaného uznesenia. Ide o renomované organizácie, ktoré zblízka poznajú a dokumentujú perzekúciu palestínskeho obyvateľstva. Stojí pri tom za pozornosť, že tieto mimovládky na vlastnej koži zažívajú boj izraelskej vlády proti ľudskoprávnym organizáciám (nie nepodobný tomu, aký vedú Orbán či Putin) a že mnohé z nich sú alebo boli podporované Nadáciami otvorenej spoločnosti.

Preklad do slovenčiny pripravil Kamil Kandalaft a ISMBV (Iniciatíva za spravodlivý mier na Blízkom východe).

Prinášame preklad celého znenia výzvy:
8. júna 2019

Dr. Wolfgang Schäuble,
Predseda Spolkového snemu

Vážený pán predseda,

dovoľte nám, podpísaným riaditeľom a riaditeľkám ľudskoprávnych organizácií so sídlom v Izraeli, aby sme Vás oboznámili so svojím vážnym znepokojením nad nedávnym uznesením Spolkového snemu, ktoré nesprávne stotožňuje hnutie BDS s antisemitizmom.

Hoci priamo my nie sme súčasťou hnutia BDS, máme veľké obavy z narastajúceho trendu označovania podporovateľov a podporovateliek ľudských práv Palestínčanov a Palestínčaniek za antisemitov a antisemitky. Jednoznačne odmietame myšlienku, že hnutie BDS ako také je antisemitské. Hnutie BDS v skutočnosti otvorene odmieta „všetky formy rasizmu, vrátane antisemitizmu“.

Antisemitizmus je reálny a vážny problém. Je potrebné proti nemu bojovať – a poraziť ho – kdekoľvek sa vyskytne. Jeho stotožňovanie s BDS je však medveďou službou skutočnému boju proti antisemitizmu. BDS je nenásilná taktika a hnutie, ktoré iniciovala palestínska občianska spoločnosť a podporujú ho desaťtisíce ľudí po celom svete, ako súčasť zápasu za ukončenie izraelskej okupácie a za rovnosť, slobodu, dôstojnosť a spravodlivosť pre všetkých Palestínčanov a Palestínčanky. S hnutím BDS je možné nesúhlasiť, avšak snahy o jeho umlčanie alebo delegitimizovanie kategoricky porušujú právo na slobodu prejavu a kritického vyjadrovania sa, ktoré sú nevyhnutné pre prosperujúcu občiansku spoločnosť a demokratickú budúcnosť. Aj podľa oficiálneho stanoviska Európskej únie je BDS chránené právom na slobodu prejavu a v expertnom stanovisku OSN sa zdôrazňuje, že vyjadrenie podpory alebo nesúhlasu voči BDS je plne garantované právom na slobodu názoru, vyjadrovania a združovania sa.

Stotožnením BDS s antisemitizmom Vaše uznesenie kopíruje postoj izraelskej vlády, ktorá sa všemožne snaží diskreditovať palestínsky zápas za slobodu krivými obvineniami z antisemitizmu, zatiaľčo sama cynicky spolupracuje so stranami, ktoré patria k tým najultranacionalistickejším v Európe – vrátane tých, ktoré zreteľne vychádzajú z rasistický postojov. Takáto politika zodpovedá neakceptovateľnému strategickému cieľu izraelskej vlády udržať trvalú okupáciu nad miliónmi Palestínčanov a Palestínčaniek, ktorým upiera politické práva, a umlčať akúkoľvek formu opozície voči tejto nespravodlivosti.

Na základe Vašej definície stotožňujúcej BDS a antisemitizmus môžu mimovládne organizácie, ktoré podporujú hnutie BDS alebo sú s ním nejakým spôsobom spojené, stratiť nárok na financovanie z nemeckých zdrojov. Tento krok môže vážne poškodiť organizácie, ktoré priamo na mieste podporujú ľudské práva, spravodlivosť a mier. Podporu hnutiu BDS vyjadrilo vyše sto palestínskych mimovládnych organizácií a mnohé ďalšie, vrátane izraelských, podporujú základné právo na bojkot ako formu nenásilného protestu. Medzi organizáciami, ktoré by mohli takto prísť o nemeckú podporu, sú aj organizácie pracujúce v oblasti vzdelávania, poľnohospodárstva, zdravotnej starostlivosti či pomoci rodinám a zdravotne znevýhodneným ľuďom. Ak by tieto organizácie boli potrestané stratou financií za to, že si nenásilne uplatňujú právo na slobodu prejavu a združovania sa, viedlo by to k obrovskému oslabeniu celej palestínskej občianskej spoločnosti.

Izrael využíva rôzne taktiky s cieľom výrazne priškrtiť financovanie ľudskoprávnych organizácií. Slobodu politického prejavu Palestínčanov a Palestínčaniek Izrael aktívne marí po celé desaťročia. Hlavným dôsledkom Vášho parlamentného uznesenia je práve podpora takýchto krokov.

My preto vyzývame Nemecko, aby sa nestalo partnerom takýchto neprijateľných politík. Palestínčania a Palestínčanky nesmú byť trestaní za to, že si uplatňujú svoje základné právo na slobodu slova, organizovanie sa a nenásilný odpor voči pretrvávajúcemu útlaku. Je to právo, na ktoré majú nárok práve tak ako iné národy, ktoré v dejinách vzdorovali útlaku. Dúfame, že sa okupáciu podarí ukončiť a že Palestínčania a Palestínčanky budú môcť rovnako ako Izraelčania a Izraelčanky využívať všetky práva a žiť v slobode a dôstojnosti.

V tejto rozhodujúcej chvíli naliehavo žiadame Nemecko, aby naďalej podporovalo obrancov a obrankyne ľudských práv a ich prácu. Vyzývame Vás, aby ste zachovali záväzok Nemecka bojovať proti všetkým formám rasizmu a diskriminácie súčasne s podporovaním slobody slova v Nemecku, Izraeli, Palestíne a všade inde vo svete. Naliehavo vás žiadame, aby ste nijakým spôsobom nepodporovali snahy izraelskej vlády umlčať občiansku spoločnosť v Izraeli, Palestíne a zahraničí.

S pozdravom

Hagai El-Ad, výkonný riaditeľ Becélem (B’Tselem)
Tania Hary, výkonná riaditeľka Giša (Gisha)
Hassan Jabareen, generálny riaditeľ Adalah
Ran Goldstein, výkonný riaditeľ Lekári za ľudské práva – Izrael (Physicians for Human Rights-Israel)
Lior Amihai, výkonný riaditeľ Ješ Din (Yesh Din)
Avner Gvaryahu, výkonný riaditeľ Breaking the Silence
Jessica Montell, výkonná riaditeľka HaMoked

(Na vedomie: Minister zahraničných vecí Heiko Maas)

Výzva izraelských organizácií nemeckému Spolkovému snemu bola zverejnená na stránke hnutia BDS, preklad ISMBV.

Obrázok CC licence – Bundestag: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Bundestag_Deutschland_Reichstagsgebäude_Berlin_Panorama.jpg

Podporte nás.

Pridajte sa prosím k naším podporovateľom, aby sme vám mohli prinášať viac kvalitnej žurnalistiky. Ďakujeme!

Súvisiace články