Keď sovietsky kozmonaut Jurij Gagarin nadchol robotníkov z Manchestru

od John Callow

Po tom, čo sa stal prvým človekom vo vesmíre, prijal v júli 1961 sovietsky kozmonaut Jurij Gagarin pozvanie na návštevu pracovníkov továrne v Manchestri. Gagarin ich potešil tým, že bol hrdý na to, že je robotníkom – a že na Zemi bolo taktiež potrebné vyvinúť kolektívne úsilie, ktoré ho dostalo na obežnú dráhu. Preberáme text z magazínu Jacobin. Preklad PT.

Na pozadí berlínskej krízy, stupňujúceho sa konfliktu vo Vietname a neúspechu americkej invázie na Kubu sa tento spontánny prejav ľudového sentimentu na počesť sovietskeho letca, ktorý vystupoval ako neoficiálny veľvyslanec, môže na prvý pohľad javiť nemiestne. Pri bližšom pohľade však nie je ťažké rozpoznať dôvody, ktoré stoja za vrúcnym prijatím Gagarina. V ostrom kontraste so starnúcim sovietskym vedením bol Jurij mladý, dynamický a očarujúci. Oplývajúc prirodzeným šarmom a otvoreným charakterom, jeho sláva stála pevne na jeho vlastnej statočnosti, zručnostiach a atletickom vzhľade.

Vo výsledku oslovil rovnako mužov aj ženy, mladých aj starých. Malé deti oblečené v domavytvorených skafandroch sa zdržali do školy, aby mu mohli zamávať z rohu ulice. Dospievajúce dievčatá sa zbehli okolo tribúny, ktorá pre neho bola postavená v Traffordskom parku, a preliezali policajnými stuhami, ktoré obklopovali letisko Ringway a kancelárie odborov v Brooks Bar, v túžbe získať autogram, odovzdať kyticu kvetov alebo dostať bozk. Ostrieľaní robotníci v továrni sa ponáhľali, aby mu podali ruku alebo ho potľapkali po chrbte, zahŕňajúc ho slovami chvály, zatiaľ čo mimo svojho cvičiska futbalový tím United prerušil svoj tréning, aby zamával „Magalheasovi kozmu“.

Gagarinova popularita medzi obyvateľmi Manchestru bola nepopierateľná, no charakter a dlhodobý politický význam jeho návštevy boli naďalej predmetom diskusii a v nasledujúcich týždňoch sa o nej diskutovalo na stránkach miestnej a celoštátnej tlače. Ľavicoví i pravicoví komentátori sa zhodli na tom, že jeho turné veľmi nezmenilo domáce politické prostredie, neodstránilo hlboko zakorenené predsudky alebo neprispelo k rýchlejšiemu prehodnoteniu britského zapojenia sa do studenej vojny. Avšak, prestíž robotníckeho hnutia ako celku, a najmä Zväzu pracovníkov zlievarní, sa prítomnosťou mladého kozmonauta výrazne zvýšila.

Gagarin bol silným symbolom sily organizovanej práce a socialistického myslenia. Narodil sa v roľníckej rodine, spočiatku pracoval ako zlievarenský učeň, kým si nezískal slávu vlastným úsilím a tvrdou prácou. Pretože bol produktom i výrazom toho najlepšieho čo v pokročilom sovietskom systéme bolo, zdalo sa, že predstavuje stelesnenie nového „socialistického človeka“, pričom svojich poslucháčov v odborárskych sálach potešil vyhlásením, že „je v srdci stále zlievačom.“ Prebratím ocenenia čestného členstva v odbore pracovníkov zlievarenstva a medaily s nádejným nápisom „Spoločne formujeme lepší svet“, Gagarin vzdal hold „odborom, ktoré patria medzi najstaršie na svete a majú také výborné tradície“, než ich členom poprial „veľa úspechov pri … presadzovaní práv a záujmov robotníckej triedy a pri práci za svet mieru“.

Tieto svoje pocity ešte rozvinul neskôr, v priebehu dňa, počas príhovoru k pracovnej sile v továrni Metro-Vickers: v tom čase najväčšom priemyselnom závode v západnej Európe. Jurij šikovne obišiel mnohé z nepoddajných problémov, ktoré priniesla studená vojna a zdôraznil potrebu redukcie zbraní a mierovej spolupráce pri posúvaní hraníc vedy a techniky a pri presadzovaní politiky znižovania napätia.

Vysvetlil, že: „Hoci sa na palube vesmírnej lode nachádzal iba jeden človek, úspech akcie pozostával z úsilia desiatok tisíc ľudí. Viac ako 7 000 vedcov, pracovníkov a inžinierov, ako ste vy, bolo vyznamenaných za to, že prispeli k úspechu letu,“ a za búrlivého potlesku dodal: „Vo vesmíre je dostatok priestoru pre všetkých … Predstavujem si ten skvelý deň, keď sovietska vesmírna loď dovezie na Mesiac skupinu vedcov, ktorí sa pripoja k britským a americkým vedcom pracujúcim v observatóriách skôr v duchu mierovej spolupráce a súťaženia, než vojenského ťaženia. “

Premýšľajúc o týchto ašpiráciách Gagarin brnkol na strunu pracovnej sile, ktorá žila pod nestálou hrozbou termonukleárnej vojny a pokúsila sa zachytiť niečo z ducha Chruščovovho nového, otvorenejšieho a energickejšieho Sovietskeho zväzu. To, že sny o zblížovaní sa a socialistickom pokroku, ktoré pestoval sovietsky predseda a jeho chránenec, sa mali nakoniec vypariť uprostred Kennedyho blokády Kuby a návratu k závodom v zbrojení, nebolo v lete 1961 jasné.

Chruščov zaznamenal na Západe cenný úspech v oblasti vzťahov s verejnosťou, zatiaľ čo pre samotného Gagarina nebola návšteva ničím iným ako triumfom: potvrdením jeho diplomatických schopností a prebratím politickej role, ktorá ešte nebola obťažkaná povinnosťami. Pravdepodobne najtrvácnejším účinkom jeho návštevy britských brehov, a takým, s ktorým by bol Gagarin pravdepodobne najviac spokojný, bol zmysel pre idealizmus a nádej, ktoré inšpiroval v srdciach a mysliach britských pracujúcich. To stačilo na prekonanie drsnej reality éry studenej vojny a na ohlásenie lepšej cesty vpred.

(krátené)

Zdroj foto: Wikimedia.

Podporte nás.

Pridajte sa prosím k naším podporovateľom, aby sme vám mohli prinášať viac kvalitnej žurnalistiky. Ďakujeme!

Súvisiace články