Odborový zväz školstva organizuje 15. júna protest

od Redakcia

     U zamestnancov školstva pretrváva nespokojnosť, a preto Odborový zväz školstva ešte v decembri minulého roka vyhlásil štrajkovú pohotovosť. Predsedníctvo zväzu zároveň rozhodlo, že 15. júna sa uskutoční v Bratislave protestné zhromaždenie zamestnancov školstva s cieľom zlepšenia pracovných podmienok, vrátane zvýšenia platov o desať percent pre všetkých zamestnancov školstva od 1. júla.
     Školskí odborári očakávajú, že vláda čo najskôr prehodnotí svoj postoj k školstvu a nájde potrebné financie. Poukazujú na to, že minimálna mzda na Slovensku v hrubom je od 1. januára 646 eur, ale tarifné tabuľky pre nepedagogických zamestnancov začínajú na úrovni 572 eur. Priemerný hrubý plat za rok 2021 pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, v ktorom sú zahrnuté aj nárokové príplatky, osobné príplatky a odmeny, je 1387,10 eura a učiteľov na vysokých školách je 1959,69 eura.
     Predseda OZ Pavel Ondek zdôraznil, že z dôvodu navýšenia cien energií a s tým súvisiacej rastúcej inflácie hrozí finančný kolaps všetkým typom škôl a školským zariadeniam. „Chceme, aby sa tak nestalo. Preto upozorňujeme vládu SR a poslancov Národnej rady SR, aby sa školstvo pre nich stalo reálnou prioritou. Nestačí iba programové vyhlásenie vlády, v ktorom sú iba všeobecné slová o školstve. Je potrebné, aby deti v materských školách, žiaci v základných a stredných školách a študenti na vysokých školách mali zabezpečené čo najkvalitnejšie podmienky na vzdelávanie“.
     Pavel Ondek poukázal aj na to, že nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní do 5. mája. Odborový zväz školstva dané nariadenie pripomienkoval a podal zásadnú pripomienku, v ktorej žiada navýšenie platov od 1. júla o desať percent pre všetkých zamestnancov školstva.

Podporte nás.

Pridajte sa prosím k naším podporovateľom, aby sme vám mohli prinášať viac kvalitnej žurnalistiky. Ďakujeme!