Umenie je most, nie múr

od Marek Dobeš

V nedávnom a významnom rozhodnutí slovenská ministerka kultúry oznámila zrušenie zákazu kultúrnych kontaktov s Ruskou federáciou, ktorý bol považovaný za rasistický a šovinistický krok v dôsledku jeho zovšeobecňujúceho charakteru. Predchádzajúce opatrenie, ktoré zakazovalo kultúrne výmeny a spoluprácu na základe pôvodu a národnosti, bolo kritizované za podporu antihumanistického konceptu kolektívnej viny.

Umenie a kultúra by nemali byť nástrojmi na rozdelenie a izoláciu, ale naopak by mali slúžiť ako mosty spájajúce ľudí naprieč rôznymi národnými a kultúrnymi hranicami. Zrušením tohto zákazu sa otvára priestor pre obnovenie dialógu a spolupráce, ktoré sú nevyhnutné pre riešenie konfliktov a pre budovanie porozumenia a mieru.

V súvislosti s týmto krokom môžeme zdôrazniť, že zákazy kultúrnych kontaktov často vedú k opaku svojho zamýšľaného účelu, namiesto zníženia rizika konfliktov ich môžu skôr zvyšovať. Tým, že obmedzujú možnosti pre zdieľanie spoločných kultúrnych zážitkov a vzájomného porozumenia, takéto zákazy vytvárajú prostredie nedorozumení a nevraživosti.

Pripomeňme, že ľudia, ktorí zdieľajú spoločnú kultúru a zážitky, majú menšiu tendenciu riešiť svoje rozdiely konfliktnými spôsobmi. Umenie a kultúrna spolupráca ponúkajú jedinečnú platformu na vyjadrenie, zdieľanie a porozumenie rôznorodosti ľudskej skúsenosti.

Mnohí zástupcovia kultúrneho sektora a umelci pozitívne reagovali na toto rozhodnutie, vyjadrujúc nádej, že takýto krok prispeje k lepšiemu medzikultúrnemu dialógu a porozumeniu. Kultúrna výmena a spolupráca nemajú byť zneužité na politické alebo propagandistické účely, ale majú byť skutočným vyjadrením ľudskej kreativity a hľadania spoločného jazyka.

Toto rozhodnutie predstavuje významný krok k prekonaniu predsudkov a rasistických stereotypov, ktoré sa často objavujú v medzinárodných vzťahoch, a smeruje k budovaniu sveta, v ktorom umenie a kultúra spájajú, nie rozdeľujú.

Podporte nás.

Pridajte sa prosím k naším podporovateľom, aby sme vám mohli prinášať viac kvalitnej žurnalistiky. Ďakujeme!