Covidizmus: veda zneužitá a zneuctená

od Nicolas Giroux

Od 16. augusta 2021 platí nový covid automat, algoritmus, ktorý nahradil politiku sa z týždňa na týždeň rozhoduje do akej miery bude diskriminovať a rozdeľovať ľudí na základe ich imunitného stavu. Pre jednotlivcov sa sloboda rovná QR kódu, ktorý bude treba pre ukázať skoro pri všetkých aktivitách sociálneho alebo ekonomického charakteru. Podniky majú na výber: buď diskriminujú ľudí, a tým si garantujú prevádzku bez veľkého narušenia alebo prijímajú všetkých, ale musia radikálne obmedziť počet zákazníkov, s čím prichádza riziko ekonomickej straty.

Znie to ako začiatok sci-fi dystoptického románu. Akurát je to našou dnešnou realitou. Ako sme sa k tomu dostali?

Prvá časť článku nižšie.
Druhá časť článku: Covidizmus a vedizmus ako nástroje progresívnej totality

Vedizmus ako nová totalitná ideológia

Človek je duchovná bytosť a netoleruje neprítomnosť systému viery. V dobrom a v zlom rozvoj vied vyhnal sekulárne náboženstvá. Výsledná duchovná prázdnota bola nahradená vedizmom: posvätnosť preložená do vedy. Veda už nie je prostriedok, ale účel.

Vedizmus nie je novinkou. Prejavuje sa v posledných rokoch stále viac v ekologických otázkach ako dôvod na riešenie problémov pomocou nekonečného technologického rozvoja. Už v roku 1992 vedci z “Heidelbergovej výzvy” obhajovali vedu ako jediný spôsob na riešenie environmentálnych problémov. Podľa filozofa, ekonóma a psychoanalytika Cornelia Castoriadisa (1922-1997), reagujúceho na túto výzvu, “vyjadrenia od toľkých Nobelistov poukazujú na ich elementárnu negramotnosť, nedostatok reflexie nad vlastnou aktivitou a úplnú historickú amnéziu”.

Veda ako veda nie je schopná si nastaviť vlastné limity a účely. Veda nemá čo povedať či niečo je zlé alebo dobré. Ak sa jej pýtame ako vyhubiť čo najviac ľudí najefektívnejším spôsobom, tak to urobí. Milióny usmrtených židov by mohli svedčiť o tom, ako na to môžu byť použité matka Veda spojená s jej dcérou Technológiou. Veda nemôže a nesmie nahradiť politiku. Veda môže byť len pomocník. Ako aktivista za nerast (degrowth) často počujem, že mám slepý odpor voči pokroku a vede. Nie je to tak. Odpor mám voči slepému pokroku a slepej vede.

Keďže žijeme v technickom systéme (Jacques Ellul) alebo v megastroji (Lewis Mumford) problémy a ich riešenia sú primárne vnímané ako technické. S covid krízou sa tento vedecký fundamentalizmus ešte viac zvýraznil formou covidizmu, nebezpečnou tendenciou robiť zo zdravia alfu a omegu ľudského života.

Je pochopiteľné, že na začiatku si núdzový stav vyžaduje urýchlenie pomalosti demokracie. Avšak, núdzový stav a výnimočné opatrenia môžu byť len a len dočasné. Po núdzovom stave musí prísť čas na reflexiu bez pátosu a ak sa považujeme za demokraciu, musí prísť čas na debatu. Potom, ako nám prvé vedecké výskumy začali vysvetľovať proti čomu bojujeme, žiadna transparentná diskusia o tom, ako sa postaviť proti covidu v našej spoločnosti neprebehla. Núdzový stav sa stal novým normálom a neskôr sa k nemu pridala diskriminácia časti občanov. Neprebehla žiadna transparentná vedecká diskusia o tom, aké sú následky proticovidových opatrení na zdravie, vzdelanie, kultúru, demokraciu, základné slobody, ľudské práva atď. Rozhodnúť mohli len vybraní vedci z vybraných oblastí.

Takže nastali dve veľké chyby. Poprvé, niektorí vedci opustili svoju pozíciu pomocníkov a dostali sa do pozície rozhodovania sa namiesto občanov. Zároveň pri rozhodnutiach neboli vypočutí všetci vedci, a tým pádom boli rozhodnutia urobené na základe čiastočnej vízie reality.

Vedci s iným pohľadom

Lekári so skúsenosťou z terénu navrhli protokoly a lieky, ktoré mali zmenšovať riziko ťažkého priebehu. Otázka ich financovania bola hneď na začiatku vylúčená. Iné výskumy hneď napadnuté. Z nejakého dôvodu malo existovať iba jedno riešenie: vakcína. Všetkej snahe o aktívnu starosť o svoje zdravie sa dostalo len pohŕdanie. Ako pri všetkom v kapitalistickej logike musíme zostať v ponižujúcej pozícii konzumentov produktov priemyslu. Dnes je možné, že žiadna lieková terapia nefunguje, avšak prečo napádať neškodné terapie a nenechať fungovať placebo efekt? Prečo nezachovať prastarý vzťah dôvery medzi lekárom a pacientom, ktorí sa poznajú a nenechať lekára posúdiť, čo predpíše svojmu pacientovi? Zakazujeme homeoterapiu na základe toho, že nemá žiadny vedecky základ? Nie. Placebo môže fungovať aj keď pacient vie, že je to placebo, takže klamať by nikto ani nemusel.

Na rozdiel od toho, čo hovorí všadeprítomná propaganda, žiadny vedecký konsenzus týkajúci sa očkovania proti SARS-CoV-2 nie je. Veľa vedcov vyjadruje pochyby o tom, či očkovať, ako, a koho, v rôznych odtieňoch názorov. Prinajmenšom upozorňujú na opatrnosť. Môžeme spomenúť známu správu CRIIGEN (Výbor pre nezávislé výskumy a informácie o genetike), na základe ktorej 6 európskych združení pacientov a doktorov podalo odvolanie na Súdnom dvore Európskej únie (tribunál Únie) proti zrušeniu pravidiel biologickej bezpečnosti v oblasti GMO vakcín.

Môžeme spomenúť aj text 57 vedcov a lekárov, ktorí v máji apelovali na zastavenie očkovania genetickými vakcínami. Píšu: „Existuje ešte príliš veľa nezodpovedaných otázok týkajúcich sa bezpečnosti, účinnosti a nevyhnutnosti týchto terapií covid-19.“ Vedeckým jazykom potom uvádzajú všetky ich dôvody a obavy, ktoré znejú logicky a legitímne. No ja nie som vedec, v týchto veciach sa nevyznám. Môžem len pozorovať, že veľa serióznych vedcov nesúhlasí so štátnou stratégiou a môžem tiež len pozorovať, že nikto seriózne a pokojne na ich argumenty neodpovedá. Keď príde odpoveď, tak je to formou urážok, pohŕdania, a stigmatizovania. Pre občana, ktorý rozmýšľa kriticky, je toto celé podozrivé a niečo nie je v poriadku.

57 vedcov je dosť málo vedcov oproti tej väčšine. No aj keby to bol iba jeden vedec, bolo by treba pozorne čítať jeho argumenty a prípadne protiargumentovať. Takto funguje veda naozaj. Nebolo by to po prvýkrát, kedy mal jeden vedec pravdu oproti väčšine. Ako píše 35 výskumníkov a lekárov, „Nevyhnutnou podmienkou vedy je transparentnosť, pluralizmus, odporujúce si názory, presná znalosť dát a absencia konfliktu záujmov.“ Podľa nich je z diskusií vylúčená celková vedecká komunita a mala by byť reálne vypočutá, aby vládnutie už nebolo vládnutie strachom. Presne toto isté písalo aj 900 psychológov, ktorí zároveň kritizujú komunikáciu štátu ako psychicky škodlivú. Na Slovensku tiež komunikácia zo strany štátu a médií vytvára škodlivú atmosféru strachu až teroru, ktorá bráni rozvoju racionálneho myslenia. Svedčí o tom dodnes denný morbídny odpočet mŕtvych na hlavnej stránke všetkých časopisov, ktorý garantuje dennú dávku úzkosti a obáv.

Intelektuálny terorizmus

Pochopiteľne, v tomto kontexte väčšina ľudí nebola ochotná sa dať zaočkovať alebo bola proti povinnému očkovaniu. A tak, aby sa dalo zaočkovať viac ľudí, sa vláda rozhodla spraviť to, čo bolo ešte pred rokom nepredstaviteľné: diskriminovať neočkovaných. Samozrejme to tak nie je prezentované. Denník N, „progresívny“ denník, radšej píše, že nový covid automat „zvýhodňuje očkovaných“. A tak vstupujeme do novej éry, kedy sa ľudia nedajú zaočkovať preto, aby riešili svoje zdravie a zdravie ostatných, ale preto, aby nestratili slobodu. Očkovanie iste na papieri nie je povinné, ale za opatrnosť a kritické zmýšľanie platí občan veľmi vysokú cenu: stratu slobody. Bez ohľadu na to, čo si myslíme o vakcíne proti SARS-CoV-2, je to odporný útok na dôstojnosť človeka a na jeho základné práva.

Je to zároveň úplne hlúpa stratégia, pretože takto nútiť ľudí, aby sa dali očkovať zosilňuje ich odpor voči vakcíne, hoci by mohlo naozaj byť vo vlastnom záujme dať sa očkovať. Zo strany štátu je to zároveň priznanie svojej vlastnej slabosti a nedostatku argumentácie. Nevie presvedčiť, tak ide cestou týrania… Je toto dospelé správanie? Je to ako keby jej účelom bolo polarizovanie spoločnosti.

Média, ktoré majú byť tradične kritické voči moci, sa už nepýtajú otázky. Arogantne tvrdia, čo je súčasná pravda a čo nie je bez toho, aby si držali odstup a dali vecí do kontextu. Už len opakujú štátnu propagandu a niekedy ju aj posilňujú.

“Filozofia nás učí spochybňovať to, čo vyzerá ako samozrejmosť. Naopak propaganda nás učí prijímať ako samozrejmosť to, čo by bolo rozumné spochybňovať” písal Aldous Huxley.

Napriek fake news od samotného Denník N, vakcíny proti SARS-Cov-2, ktoré sú dnes masívne využívané, sú stále v testovacej fáze (tretej). Táto fáza by mala skončiť 27.októbra 2022 pre Modernu a 2. mája 2023 pre Pfizer, ako potvrdzuje Le Monde, čo je, ironicky, ekvivalent Denníka N vo Francúzsku. Aj keď nám to nič nehovorí o bezpečnosti vakcín, ktoré vyzerajú na individuálnej úrovni naozaj bezpečné, je to dôkazom toho, že Denník N, teoreticky seriózny denník, zavádza a nehovorí celú pravdu.

Pamätáte si pred rokom a pol, kedy vedci, ktorí hovorili, že vírus pravdepodobne skôr pochádza z laboratória boli označení ako neseriózni konšpirátori? Iba jedna teória bola možná a schválená štátmi a médiami: vírus bol výsledok zoonózy. Dnes sa teória laboratória stála pravdepodobnejším scenárom napriek tomu, že kolektív vedcov mal dostatok rozumných argumentov na podporu pravdepodobnosti tohto scenára už 8.6.2020!

Ako chcú mať v tomto kontexte médiá, ktoré sa stoja za pravdou, rozumom a odhaľovaním fake news akúkoľvek legitimitu?

Keďže majú monopol na verejnú mienku, vytvárajú ilúziu reality, ktorá následne ovplyvňuje skutočnú realitu. Keď sa od jesene 2020 to, čo malo byť dočasné začalo stávať trvalým, vytvorili ilúziu, že väčšina poslúcha. Pretože, keď si všetci myslia, že všetci poslúchajú, tak všetci poslúchajú. Zároveň sú iné názory systematicky ostrakizované a stigmatizované, a pre ľudí s nevyhraneným názorom je o to ťažšie vyjadriť sa verejne.

Tento proces sa volá polarizácia spoločnosti a je veľkou hrozbou pre demokraciu. Presne tento proces viedol k tomu, aby napríklad vyhral Trump. Keď skončí otvorená debata, tak skončí aj demokracia a s ňou aj naša kolektívna múdrosť. Keď sa názory môžu vyjadriť už len v anonymite volieb, tak vyhrajú ľudia ako Trump.

Riešenie: diskusia, dobroprajnosť, transparentnosť

Táto kríza ukázala limity reprezentatívneho režimu. Namiesto toho, aby sa kríza stala príležitosťou vyskúšať participatívne formy demokracie, ktoré si vyžadovala komplexnosť situácie, vlády sa rozhodli spraviť opačný krok: zaviesť väčšiu centralizáciu moci. Žiadny priestor na zdravú debatu medzi vedcami nebol, a stále nie je.

Ak by sme boli naozaj rozumní, tak by sa potom, ako by sa udiala transparentná a férová debata medzi všetkými vedcami (hlavne aj tými, ktorí majú iné závery ako tí z „mainstreamu“), mohli občania rozhodnúť, vediac, aké budú alebo môžu byť následky nielen na zdravie (aj fyzické aj mentálne), ale napríklad aj na rozvoj detí, na vzdelávanie, na slobodu a na spoločnosť ako takú. Zároveň by mali prispieť aj filozofi a vysvetliť, čo o nás hovoria rôzne rozhodnutia a postoje vo svetle viacerých filozofických pohľadov.

Napríklad, nie je vôbec samozrejmosťou, že by ochrana najstarších mala súvisieť s ich ešte väčšou izoláciou, o ktorej vieme, ako je pre nich škodlivá. Žiadne byrokratické rozhodnutie a postihy nemôžu človeku brániť opatrovať alebo pochovať svojho blízkeho. Päť storočí pred Kristom nás toto učil Sofokles cez postavu Antigony, ktorá šla pochovať svojho mŕtveho brata nehľadiac na zákon svojho strýka, ktorý ju za to smrteľne potrestal. Za niektorých okolností nestojí nad morálnou povinnosťou žiaden zákaz.

Naši fanatici vedizmu to radšej ignorujú a dovoľujú si zasahovať extrémne ďaleko do intimity rodín.

Zmeniť politický systém a zaviesť skutočnú demokraciu by bolo ideálnym riešením a najlepším garantom, že sú proticovidné opatrenia dodržané a akceptované. Keď sa na rozhodnutiach podieľa občan a má možnosť ich ovplyvniť, tak je ochotný poslúchať vôľu ľudu. Ale bez toho, aby sme išli tak ďaleko by pomohlo, keby mocní ľudia prestali byť tak arogantní a netvárili sa, že majú situáciu pod kontrolou. Trochu pokory a priznania svojich chýb by boli veľmi vítané. Tým by aj prestali živiť idiotský “konšpiracionizmus”. Treba byť čo najviac transparentní, netajiť riziká a neistoty a brať ľudí ako rozumných a dospelých. Správajte sa k ľuďom ako k hlupákom a budú hlupákmi. Berte ľudí ako dospelých a budú dospelí.

Všetkým tým, ktorí sa tvária, že majú monopol na správne zmýšľanie, a všetkým tým, ktorí sú presvedčení, že majú pravdu napriek neprítomnosti rozumnej argumentácie hovorím: rozprávajte sa pokojne s ľuďmi, s ktorými nesúhlasite.

Nie ste deti, neľúbte svoju sociálnu bublinu ako ľúbi bábätko svoje bezpečie v matkinom brušku. Choďte von! Odmietnite infantilizáciu štátu. Staňte sa dospelými, zatvorte Facebook alebo Youtube, prestaňte urážať a škatuľkovať ľudí a inteligentne s nimi debatujte.

V tejto kríze netreba miešať dva rozmery. Prvý je rozmer reality, rozmer overiteľných faktov, ktorý je vedizmom deformovaný. Vedizmus a jeho súvislosti v našom politickom a informačnom systéme bol predmetom tohto článku. Druhý rozmer sa týka našich spoločenských hodnôt a filozofie, ktoré podmieňujú náš postoj k realite. V druhom článku ukážem, ako sú dnes vystavané všetky podklady pre vznik čoraz viac totalitnejšieho režimu.

Zdroj foto: Pixnio.

Podporte nás.

Pridajte sa prosím k naším podporovateľom, aby sme vám mohli prinášať viac kvalitnej žurnalistiky. Ďakujeme!

Súvisiace články