Horúci odborársky rok 2017

od Ján Košč

Keďže sa zvykne tradovať, že slovenské odbory sú pasívne a nič pre svojich členov-odborárov nerobia, rozhodli sme sa urobiť sumár odborárskych aktivít za celý rok 2017, aby bolo možné posúdiť, aký je reálny stav.

Nekladieme si za cieľ urobiť úplný zoznam všetkého, čo sa v tejto oblasti udialo. Zamerali sme sa zväčša na priemysel, ktorý je chrbtovou kosťou našej ekonomiky a na najviac rezonujúce udalosti v odborárskych kruhoch. Jednotlivé údaje sme čerpali z nám dostupných zdrojov, ktorými boli facebookové profily a časopisy odborových organizácii, ako i články rôznych médií.

Z tohto sumáru vyplýva, ani nie tak pasivita odborov, ktoré zjavne, tam kde existujú a reálne fungujú, pasívne nie sú, problémom skôr bude nízka odborová organizovanosť a pasivita slovenských zamestnancov. Podľa ILO (International Labour Organization – nezávislá agentúra OSN so sídlom v Ženeve) sa Slovenská odborová organizovanosť pohybuje niekde okolo 13 % a odbory zastupujú prostredníctvom kolektívnych zmlúv len asi 25 % zamestnancov na Slovensku (V Čechách je organizovanosť 12 %, pokrytie 49 %, v Slovinsku organizovanosť 21 %, pokrytie 65 %, v Rakúsku organizovanosť 28 %, pokrytie 98 %). Tri štvrtiny slovenských zamestnancov nemá žiadne zastúpenie a tým pádom nemajú možnosť kolektívne vyjednávať a v podstate ani protestovať a štrajkovať. Pritom je potrebné zdôrazniť, že zamestnanci na Slovensku zastupovaní odbormi majú v priemere približne o 20 % vyššie mzdy, ako zamestnanci nezastupovaní odbormi.

Hoci sa zvykne hovoriť, že je potrebné zvyšovať aktivitu odborov na Slovensku, pravda je skôr taká, že je potrebné skôr odstraňovať pasivitu slovenských zamestnancov, pretože len ak sú dostatočne aktívni zamestnanci, ktorí si vôbec nejaké odbory založia, tak až tie môžu byť dostatočne aktívne a efektívne. Aktivita existujúcich odborov tiež záleží len od aktivity ich členov a schopnosti vzájomne sa podporovať. Dostatočným dôkazom sú kolektívne zmluvy zabezpečujúce zvyšovanie miezd a zlepšujúce sa pracovné podmienky v tých firmách a podnikoch, kde odbory naozaj fungujú…

Január

 • V PPS Group v Detve sa po nezdarnom kolektívnom vyjednávaní, jednaní pred sprostredkovateľom a po vyhlásení štrajkovej pohotovosti uskutočnil trojdňový ostrý štrajk. Odborári zo Základnej organizácie Odborového zväzu (ZO OZ) KOVO Podpolianské strojárne sa po troch dňoch s vedením firmy nakoniec dohodli a podpísali kolektívnu zmluvu platnú na tri roky, pričom sa okrem iného dohodli na zvýšení tarifných miezd o 4,5 percenta v roku 2017, na ďalšom zvýšení od januára 2018 a taktiež sa dohodli, že o zvýšení na rok 2019 začnú rokovať koncom roka 2018.

Stretnutie zamestnancov detvianskych strojárni počas štrajku pred fabrikou

 • V Považskej Bystrici sa konal celoslovenský míting zástupcov zamestnancov ŽSR, ktorí prišli podporiť kolektívnych vyjednávačov. Pozvánku na tento míting dostalo aj vedenie spoločnosti, pričom účastníci jasne vyjadrili svoju podporu požiadavkám predloženým na začiatku kolektívneho vyjednávania, čo si vypočul generálny riaditeľ ŽSR spolu so svojimi námestníkmi: „V prípade nesúhlasu zamestnávateľa s navrhovanými požiadavkami zástupcov zamestnancov na rokovaní pred sprostredkovateľom sú (zamestnanci ŽSR, pozn. autor) pripravení aktívne sa zúčastniť podporných, protestných a nátlakových akcií.

stretnutie odborárov ŽSR s vedením podniku

Február

 • Kamionisti združení v ZO OZ KOVO  Mega Trucking Slovakia si po mesiacoch vyjednávania a decembrovom proteste v Košiciach vyjednali s holandským vlastníkom firmy zvýšenie základov o takmer 90 eur mesačne.

protest kamionistov pred sídlom firmy v Košiciach

 • Výrobca chladiarenských kompresorov Embraco zo Spišskej Novej Vsi sa po takmer štyroch mesiacoch rokovaní a proteste odborárov v decembri 2016, dohodol so ZO OZ KOVO EMBRACO na raste miezd. Tarifné platy v závode podľa dohody vzrástli v priemere o šesť percent (u operátorov od 58 až po 68 eur za mesiac), okrem rastu taríf si dohodli aj nárast variabilnej zložky mzdy.

 • Samotnej dohode v Embracu predchádzal v novembri minulého roka tlačová konferencia v Košiciach, ktorú podporili aj občianske združenia Pracujúca chudoba a Sieť proti chudobe a v decembri minulého roka protestný pochod v Spišskej Novej Vsi na podporu kolektívneho vyjednávania a za vyššie mzdy, ktorý zorganizoval OZ KOVO a okrem odborárov z Embraca sa ho zúčastnili odborári z celého východného Slovenska.

viac ako tisíchlaví pochod za vyššie mzdy v SNV

 • V Košiciach sa uskutočnila tlačová konferencia OZ KOVO, na ktorej východoslovenské štruktúry zväzu informovali o dosiahnutých úspechoch pri vyjednávaní v spoločnostiach Embraco a Mega Trucking Slovakia, rovnako informovali o prebiehajúcej kampani na podporu kolektívneho vyjednávania s názvom Za vyššie mzdy.

tlačovka OZ KOVO (zľava do prava: Ing. Ján Šlauka, JUDr. Monika Benedeková, PhDr. Jozef Balica)

 • Kolektívne vyjednávanie v trnavskej automobilke PSA Groupe Slovakia trvalo päť mesiacov, aj po prerušení vyjednávania na žiadosť zamestnávateľa a následne po vyhlásení sporu. Nakoniec sa zamestnávateľ dohodol s ZO OZ KOVO PCAS na zvýšení základných miezd o 6,3 %, dohodli si aj vyplatenie podielu na zisku spoločnosti a odborárom sa podarili dohodnúť aj zásadne zmiernenie podmienok v oblasti flexikonta. Vyjednávačom za stranu odborov vo finálnom procese vyjednávania zamiešalo karty rozhodnutie štátnych orgánov povoliť PSA zamestnávanie ďalších cudzincov z tretích krajín v automobilke, pričom kritizovali aj praktiky, pri ktorých sú zamestnanci z tretích krajín prijímaní okamžite za kmeňových zamestnancov, ale naši občania musia ísť cez externé agentúry.

protest zamestnancov PSA v roku 2015

 • Zamestnanci železníc, ktorí sú organizovaní až v jedenástich odborových organizáciách, ktoré však postupovali spoločne v snahe dosiahnuť čo najlepší výsledok pre zamestnancov, si vyjednali zvýšenie miezd až po vyhlásení štrajkovej pohotovosti v decembri 2016, po mítingu zástupcov zamestnancov s vedením ŽSR, na ktorom vyslovili jasnú podporu vyjednávačom a troch kolách kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom, kedy hrozili vyhlásením ostrého štrajku. Nakoniec bolo dohodnuté navýšenie tarifných miezd o 35 eur, ako aj skrátenie pracovného času pre zamestnancov v nepretržitom režime bez krátenia miezd.

stretnutie zástupcov zamestnancov ŽSR s vedení podniku

Marec

 • Odbory ZO OZ KOVO KIA SLOVAKIA v žilinskej automobilke Kia Motors Slovakia po neúspešnom vyjednávaní pred sprostredkovateľom vyhlásili štrajkovú pohotovosť a hrozili ostrým štrajkom. Pred podnikom prebehlo protestné zhromaždenie, ktorého sa zúčastnili stovky zamestnancov, hoci sa im zamestnávateľ vyhrážal konzekvenciami za nepovolené zhromažďovanie. Dohodnuté navýšenie o 75 eur predstavuje u zamestnancov v najnižšej tarifnej triede 1A navýšenie o 11,05% a pre približne 1300 zamestnancov v triede 1D čiastka 75 eur predstavuje navýšenie o 8,8%. Dosiahnuté navýšenie základných miezd predstavuje pre zamestnancov rast, zodpovedajúci posunu zamestnancov v tarifnej tabuľke smerom nahor.

protest zamestnancov KIA Slovensko

 • V spoločnosti FM Slovenská dohodla ZO OZ KOVO FM SLOVENSKÁ najvyššie navýšenie miezd za jedenásť rokov existencie spoločnosti. K finálnej podobe dohody si zamestnanci pomohli aj protestom v novembri 2016, za účasti stoviek zamestnancov, pričom k pozitívnejšiemu posunu vo vyjednávaní došlo až po výmene hlavného vyjednávača za stranu zamestnávateľa. Profesionálneho vyjednávača J. Borguľu, vymenil francúzsky konateľ spoločnosti FM Slovenská privolaný z Francúzska. Vo výrobe sa dohodlo zvýšenie tarifných platov v priemere o 19 percent, v nevýrobnej sfére o osem percent.

protest zamestnancov FM Slovenská

 • V U. S. Steel Košice podpísali odborári združení v Rade Odborov OZ KOVO USSK v spolupráci s odborármi z NKOS dodatok ku kolektívnej zmluve, ktorý zabezpečil historicky najvyššie zvýšenie taríf v priemere o 35 eur, zvýšenie variabilnej zložky mzdy, zvýšenie podielu na zisku spoločnosti na 8,5 %, zvýšenie príplatkov za prácu na zmeny (100, 70, alebo 55 eur, podľa typu zmennosti), zvýšenie príplatkov za prácu v rizikách a zaviedol aj ďalšie mzdové formy, ktoré sa dotýkajú zamestnancov pracujúcich s tekutým kovom. Všetci zamestnanci taktiež dostali poukážky vo výške 84 eur na relax a regeneráciu. Aj napriek tomu, že kolektívna zmluva v U. S. Steel Košice je podpísaná na viac rokov, tak už na jeseň tohto roka sa znova otvorí mzdová časť kolektívnej zmluvy.

protest zamestnancov USSK v roku 2014

 • Vo firme Bekaert Slovakia Sládkovičovo, ktorá je výrobcom výrobkov z drôtu – hlavne kordu do pneumatík pre popredných výrobcov pneumatík (Continental, Goodyear a pod.) – sa v roku 2012 niektorí zamestnanci pokúsili o založenie odborovej organizácie, no pre neplatné voľby pokus stroskotal – aj za výraznej „pomoci“ vtedajšieho vedenia. Súčasné vedenie firmy v Sládkovičove je však ústretovejšie, otvorenejšie a tak sa situácia začala riešiť a aj sa vyriešila rozšírením pôsobnosti odborovej organizácie ZO OZ KOVO Bekaert Hlohovec. Po podpísaní Dohody o výkone činnosti odborovej organizácie (september 2016) odborová organizácia v novembri minulého roku predložila návrh novej kolektívnej zmluvy. Po 11 kolách veľmi náročných rokovaní sa 30. marca tohto roku podarilo dohodnúť a podpísať v tejto spoločnosti historicky prvú kolektívnu zmluvu, ktorá je platná na 3 roky. Za najväčší bonus považujú kolektívni vyjednávači odborovej organizácie zavedenie jednorazovej ročnej odmeny zo zisku vo výške 350 eur, v závislosti od odpracovaných hodín počas kalendárneho roka.

 • V Košiciach sa uskutočnila spoločná tlačová konferencia občianskeho združenia Pracujúca Chudoba a OZ KOVO, na ktorej sa preberal tlak zamestnávateľov na zamestnávanie cudzincov z tretích krajín, sociálny dumping a na tejto tlačovke bol avizovaný protest pred Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny proti uvoľňovaniu pravidiel pre zamestnávanie cudzincov.

Tlačovka OZ KOVO a OZ Pracujúca chudoba (zľava do prava: Bc. Ján Košč, Ing. Milan Kuruc, PhDr. Jozef Balica, Ing. Ján Šlauka)

Apríl

 • Historicky najvyšší nárast miezd vyjednali odborári zo ZO OZ KOVO MOBIS ŽILINA aj v spoločnosti Mobis Slovakia, ktorá je hlavným dodávateľom žilinskej Kie. Základná mesačná mzda sa v tomto roku zvýši o šesťdesiat eur a spolu s príplatkami až o 93 eur.

 • Odborári z OZ KOVO zorganizovali protest pred košickou fabrikou spoločnosti Crown Bevcan Slovakia. Výrobca plechoviek totiž obišiel zákon a bez dohody so zamestnaneckou radou (v tej dobe zamestnanci ešte nemali odborovú organizáciu) zmenil rozvrhnutie pracovného času a na slovné protesty zamestnancov proti tomuto kroku nereagoval. Zamestnanci si preto založili vo firme ZO OZ KOVO Crown Bevcan a zároveň začali proces kolektívneho vyjednávania. Keďže ale nedokázali primäť zamestnávateľa ani len k diskusii o probléme tak siahli ku krokom ako hromadná PN, protestné zhromaždenie zamestnancov a medializovanie situácie. Až potom boli povolaní zahraniční zástupcovia majiteľa firmy a oni začali s odborármi vyjednávať, pričom vrátili rozvrhnutie pracovného času do predchádzajúcej podoby.

protest zamestnancov Crown Bevcan Slovakia

 • Pred ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny sa konal protest organizovaný OZ KOVO proti tlaku na uvoľňovanie pravidiel na zamestnávanie cudzincov z tretích krajín na Slovensku. Protest, konajúci sa za zlých poveternostných podmienok, prišiel podporiť aj prezident KOZ Jozef Kollár a podporili ho aj náhodní okoloidúci.

protest odborárov proti dovozu lacnej pracovnej sily

Máj

 • V závode Hella Slovakia Front-Lighting v Kočovciach, vznikli v procese kolektívneho vyjednávania, odštartovaného ZO OZ KOVO HELLA, nové odbory, čo bolo prekvapením, keďže vznik ďalšej odborovej organizácie nebol iniciovaný zdola od zamestnancov. Niečo o tom svedčí aj fakt, že konkurenčné odbory sa zaregistrovali až desať dní po tom, ako zamestnávateľ prerušil kolektívne vyjednávanie pre vznik novej odborovej organizácie a tieto nové odbory na svojom FB profile tvrdia, že vznikli po dohode a s podporou manažmentu podniku – čo podľa predstaviteľov ZO OZ KOVO HELLA dokazuje ich podozrenie zo vzniku tzv. žltých odborov (formálna odborová organizácia poplatná vedeniu a konajúca na pokyn manažmentu). Dokonca na svojom profile verejne priznávajú, že ich cieľom, namiesto obhajoby oprávnených záujmov zamestnancov je likvidácia základnej organizácie OZ KOVO. Vedenie podniku sa podľa „Kovákov“ snaží minimalizovať ich aktivitu, pričom má využívať aj praktiky ako mobing, bossing, krátenie odmien, odstrihnutie od firemnej komunikačnej siete, či neprideľovanie práce predstaviteľom odborového úseku ZO OZ KOVO HELLA v Kočovciach.

infobanner ZO OZ KOVO HELLA k vyhláseniu sporu v kolektívnom vyjednávaní

 • ZO OZ KOVO GDSK vyjednala vo firme Giesecke & Devrient Slovakia prvú kolektívnu zmluvu po založení odborov v minulom roku. Po dvanástich kolách náročného kolektívneho vyjednávania sa podarilo pre 395 zamestnancov spoločnosti vyjednať a uzavrieť ich prvú podnikovú kolektívnu zmluvu aj na základe petície medzi zamestnancami, ktorou vyjadrili nespokojnosť so smerovaním kolektívneho vyjednávania a firmy ako celku. Kolektívna zmluva, okrem iného, prináša zamestnancom platové navýšenie pre výrobných zamestnancov a juniorské pozície približne o 50 eur mesačne a pre nevýrobných zamestnancov priemerné navýšenie platu o 3,6 % a garanciu 13. platu, vyplácaného v priebehu roka v dvoch častiach. Zamestnávateľ odsúhlasil jednorazový príspevok 300 eur pre zamestnancov výroby – ako následok zmeny zmennosti zo štvorzmennej prevádzky do inak zmennej prevádzky. Dohodlo sa aj navýšenie odstupného o jeden plat a v prípade hromadného prepúšťania o dva platy pre zamestnanca, potom príspevok 150 eur pri narodení dieťaťa a pri svadbe, a tiež presun časti prémií do základnej mzdy zamestnancov.

 • ZO OZ KOVO Glovis Žilina dohodol, po štyroch kolách kolektívneho vyjednávania, že: základná mzda sa každému robotníkovi od 1. apríla tohto roku navýšila o 60 eur a po dohodnutej úprave tarifných tried o ďalších 30 eur, (resp. na jednom pracovisku o 20 eur), čo predstavuje priemerné, 12,7 % navýšenie základnej mzdy. Zástupcom zamestnancom sa tiež podarilo vyjednať navýšenie príplatku za nočnú zmenu, a to o 0,35€/ hod. na aktuálnu sumu 0,95€/hod. Dohodli sa aj na zavedení príplatkov na špecifických pozíciách ako VZV operátor a OSND operátor, a to vo výške 0,17€/hod., resp. 0,12€/hod. Supervízorom na najťažších oddeleniach sa podarilo „vybojovať“ navýšenie tarifnej triedy o 85 eur, nakoľko pri úpravách tarifných tried neboli zohľadnení v tabuľkách od zamestnávateľa. Špeciálny bonus je aj pre tento rok garantovaný vo výške 700 eur za splnenie produkčného plánu. Všetky tieto zvýšenia dokopy dávajú v priemere 100 eurový nárast priemernej mzdy v podniku Glovis Slovakia, s.r.o. Žilina, ktorý je hlavným logistickým dodávateľom automobilky KIA Motors Slovakia.

Jún

 • Moderné odbory Volkswagen (MOV) po neúspešnom kolektívnom vyjednávaní vyhlásili prvý ostrý štrajk v automobilke, ktorý trval šesť dní. Štrajk podporila aj základná organizácia OZ KOVO Volkswagen Slovensko a vyzvala svojich členov k účasti na štrajku, hoci MOV túto odborovú organizáciu vylúčili z procesu kolektívneho vyjednávania. MOV sa s vedením automobilky po šiestich dňoch štrajku dohodli na raste tarifných miezd od júna tohto roku o 4,7 percenta. Od januára budúceho roku porastú mzdy o ďalších 4,7 percenta a v poslednej fáze od novembra 2018 o 4,1 percenta, čo je 14,12 % nárast za 16 mesiacov. Podarilo sa im zrušiť prvé dve tarifné triedy, čo automaticky zvýšilo nástupnú mzdu novým pracovníkom a zmena odmeňovacieho systému bude znamenať postup pre väčší počet pracujúcich do vyšších tried. Kým doteraz bola najbežnejšou tarifnou triedou trieda č. 6, po týchto zmenách to bude trieda č. 7. K tomu dostali zamestnanci aj jednorazovú platbu vo výške 500 eur, deň dovolenky naviac a vyššiu náhradu za PN, ako stanovuje zákon, plus ďalšie benefity nad rámec zákona. Hoci sa názory na výsledok kolektívneho vyjednávania rozchádzajú, od nekritického obdivu, až po absolútne hanenie, dôležité je povedať, že štrajkom sa podarilo nakoniec vyjednať viac, ako ponúkal pred štrajkom, alebo v jeho procese zamestnávateľ. Pozitívnym výsledkom tohto štrajku je aj akási zmena myslenia verejnosti ohľadom odborovej organizovanosti a schopnosti obhajoby práv zamestnancov. Rovnako bol tento štrajk príkladom vo využití moderných informačných kanálov a sociálnych sieti na informovanie zamestnancov, ako i verejnosti.

štrajk zamestnancov Volkswagen Slovakia

 • ZO OZ KOVO Hella Slovakia v Bánovciach nad Bebravou sa po siahodlhom vyjednávaní, vyhlásení štrajkovej pohotovosti a jednaním pred sprostredkovateľom podarilo dohodnúť so zamestnávateľom na novej kolektívnej zmluve, ktorá zabezpečila okrem rastu taríf o 2,5 % (o 1% v júni 2017 a o 1,5% v januári 2018), hlavne zavedenie 13. a 14. platu (až do výšky 75% priemernej mzdy v nadväznosti najmä na dĺžku trvania pracovného pomeru zamestnanca) a odmeňovanie za dlhoročnú prácu pre zamestnávateľa vo výške 700 eur. Treba pritom zdôrazniť, že všetky plnenia aktuálnej mzdovej kolektívnej zmluvy – okrem sociálneho fondu – pokrývajú aj všetkých agentúrnych zamestnancov. Taktiež doba dočasného pridelenia cez agentúru sa pre účely odmeny pri 5., 10. či 15. výročí práce vo firme, ako aj pre účely výpočtu nároku na 13. a 14. mzdu, započítava do dĺžky trvania pracovného pomeru tohto zamestnanca.

 • Vo firme IEE Sensing Slovakia, spol. s r.o. vo Veľkej Ide pri Košiciach si zamestnanci založili novú odborovú organizácia do ktorej vstúpilo viac ako 50 % zamestnancov. Po ustanovujúcej schôdzi a zvolení svojich zástupcov sa začala práca na príprave návrhu kolektívnej zmluvy.

firma IEE – ilustračné foto

Júl

 • Odborárom ZO OZ KOVO Orava-Liptov sa po viac ako sedemmesačnom kolektívnom vyjednávaní, podarilo so zamestnávateľom ARRIVA Liorbus a.s. (autobusová doprava – Trstená, Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš) uzavrieť mzdový dodatok k platnej podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2016-2017. Tento dodatok zabezpečí vodičom a všetkým zamestnancom spoločnosti rast priemerného mesačného zárobku o 45 eur.

stretnutie zástupcov zamestnancov ZO OZ KOVO Orava-Liptov

 • Potom, ako odborový úsek ZO OZ KOVO HELLA v Kočovciach požiadal rozhodcu o určenie oprávnenej odborovej organizácie na vyjednávanie kolektívnej zmluvy, pokračuje spor medzi ZO OZ KOVO HELLA a žltými odbormi, ktorý sa komplikuje zázračným vstupovaním komplet všetkých zahraničných pracovníkov firmy (Rumuni a Poliaci) do žltých odborov. Neférové praktiky zamestnávateľa, kedy sú všetci zahraniční pracovníci nútení vstúpiť do zamestnávateľom určených odborov sú už príliš okaté, aby to bola náhoda. Snahou žltých odborov je prečísliť odborovú organizáciu pod hlavičkou OZ KOVO a zobrať jej možnosť vyjednávať kolektívnu zmluvu. Pritom zákon hovorí jasne, ak sú v podniku viaceré odborové organizácie, majú postupovať spoločne. Ak odborom skutočne záleží na zamestnancoch, tak nie je problémom sa na spoločnom postupe dohodnúť, aj napriek snahe „kovákov“ dohodnúť sa („kováci“ zvolali spoločné stretnutie oboch odborových organizácií), druhá strana o dohodu neprejavila záujem.

žlté odbory a zahraniční žoldnieri

 • Zamestnávateľ v KIA Slovensko si pohneval výrobných zamestnancov i odborárov rozhodnutím, že odmenu vo výške 200 eur vyplatí len manažérom a nevýrobným zamestnancom. ZO OZ KIA Slovakia oficiálne požiadala zamestnávateľa, aby aj výrobným zamestnancov vyplatil odmenu vo výške 200 eur. Zamestnávateľ v osobe prezidenta firmy to odmietol a argumentoval tým, že výrobným zamestnancom sa podľa poslednej kolektívnej zmluvy zvýšili mzdy vyšším percentom ako manažérom a nevýrobným zamestnancom a boli im zvýšene aj príplatky za prácu v noci. Odbory na druhú stranu hovoria o tom, že mzdy všetkých zamestnancov sa na žiadosť zamestnávateľa zvyšovali o pevnú čiastku 75 eur, čo logicky spôsobuje vyšší percentuálny rast zamestnancom s nižšími platmi a k príplatkom za nočné zmeny zástupcovia ZO OZ KOVO KIA podotkli len toľko, že výrobní zamestnanci by pokojne príplatky vymenili za možnosť normálne sa v noci vyspať. Rovnako odborári kritizujú, že odmeny za dobré výsledky by mali dostať všetci zamestnanci, ktorí sa na tomto úspechu podieľali, medzi ktorých výrobní zamestnanci bez pochýb patria, rovnako ako manažéri a technici. Odbory zamestnávateľovi odkázali, že v ďalšom kolektívnom vyjednávaní budú v percentuálnom vyjadrení požadovať dvojciferný rast miezd, a pokiaľ ide o nominálne vyjadrenie, tak budú požadovať trojciferný rast.

infobanner ZO OZ KOVO KIA

 • V Crown Bevcan Slovakia podpísali prvú kolektívnu zmluvu po vzniku odborovej organizácie, pričom odborári zo ZO OZ KOVO Crown Bevcan podali návrh kolektívnej zmluvy už v apríli, kedy riešili svojvoľné rozhodnutie zamestnávateľa ohľadom zmeny rozvrhnutia pracovného času. Od podania návrhu sa uskutočnili štyri kolá kolektívneho vyjednávania, počas ktorých nedošlo k dohode ani na jednom z kľúčových bodov. Odborári na to reagovali vyhlásením štrajkovej pohotovosti, požiadaním ministerstva o pridelenie sprostredkovateľa a zároveň požiadali o stretnutie so zástupcami švajčiarskeho vedenia korporácie. Na stretnutí so švajčiarskymi zástupcami vedenia sa podarilo vyrokovať kompromis a dohodnúť zvýšenie miezd o 50 eur od augusta 2017, ďalšie zvýšenie miezd od 1. januára 2018 o 30 eur a v roku 2019 by mzdy mali rásť o výšku inflácie, nie však menej ako o 2 %. Podarilo sa tiež vyrokovať deň plateného voľna nad rámec zákona, vyššiu tvorbu sociálneho fondu, ako aj nárok na viac stravných lístkov.

protest zamestnancov Crown Bevcan

 • V trnavskej automobilke PSA Groupe Slovakia dostali odborári návrh kolektívnej zmluvy od zamestnávateľa tesne pred hromadným čerpaním dovolenky. Nakoľko v podniku pôsobia dve odborové organizácie, ZO OZ KOVO PCAS a MO AIOS PSA Trnava, tak si tieto následne museli dohodnúť spoločné stretnutie po hromadnom čerpaní dovolenky, aby sa bolo možné dohodnúť na spoločnej odpovedi na návrh zamestnávateľa.

August

 • Školskí odborári nepodľahli nátlaku zo strany vlády a odmietli podpísať memorandum o zvyšovania miezd výmenou za vzdanie sa práva na nátlakové akcie. Zaujímavým na tomto prípade je fakt, že aj keby odborári takéto memorandum podpísali, bolo by právne neplatné, nakoľko zo zákona sa nie je možné vzdať sa svojich práv – právo na zhromažďovanie, právo na vyjadrenie názoru a právo na štrajk vyplýva z Ústavy a tým pádom je neodňateľné a nescudziteľné.

protest pedagógov v roku 2016

 • V polovici augusta tohto roku sa v Krupine konala ustanovujúca členská schôdza, kde bola založená ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA OZ KOVO BROTHER KRUPINA. Zamestnávateľskou spoločnosťou je BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o. – závod Krupina, ktorý je jedným zo 17 podnikov japonskej spoločnosti BROTHER, zameraným na výrobu a repasovanie tonerových kaziet pre farebné a čiernobiele laserové tlačiarne. V závode momentálne pracuje do 200 zamestnancov.

September

 • Detvianskí odborári (ZO OZ KOVO Podpolianske strojárne), ktorí zastupujú aj zamestnancov firmy Slavia Production Systems usporiadali verejne zhromaždenie zamestnancov tejto firmy pri príležitosti odovzdávania návrhu novej kolektívnej zmluvy. Tento postup sa bežne používa napr. v Nemecku a má zamestnávateľovi ukázať, že zamestnanci stoja za návrhom, ktorý podáva odborová organizácia.

protest Slavia Production Systems

 • Začiatkom septembra začal OZ KOVO zbierať podpisy pod petíciu žiadajúcu zmeny v dôchodkovom systéme, pričom medzi hlavné požiadavky patrili zastropovanie veku odchodu do dôchodku na 64 rokov a umožnenie skoršieho odchodu do dôchodku bez straty na výške dôchodku.

zber podpisov pod petíciu

 • V druhej polovičke septembra sa uskutočnil pochod Za vyššie mzdy, ktorý zorganizoval OZ KOVO v Poprade, pričom sa ho aj napriek zlému počasiu, vyhrážkam niektorých zamestnávateľov a nariaďovaným nadčasom počas konania protestu, zúčastnilo viac ako 400 odborárov z Popradu a okolia. Protest osobne podporili aj odborári z OZ ECHOZ.

protest proti nízkym mzdám v Poprade

 • V Tisovci sa uskutočnil protest zamestnancov firmy CSM Tisovec, ktorí žiadali vyplatenie svojich meškajúcich miezd. Firma bola v tom čase v konkurze a zamestnancom dlžila viac ako 330 tisíc eur, ktoré už pravdepodobne nikdy neuvidia. Pre zamestnancov firmy a ich zástupcov z miestnej pobočky OZ KOVO sa „nakoniec“ našla aspoň jedna dobrá správa, nový investor prevezme výrobu bývalej firmy a príjme všetkých zamestnancov skrachovanej firmy.

protest proti nevyplateným mzdám

 • Vo firme Gábor v Bánovciach nad Bebravou vyviedla SBS za bránu predsedníčku tamojšej základnej odborovej organizácie OZ KOVO za to, že odmietla podpísať súhlas s prácou nadčas cez víkend a všetkým zamestnancom oznámila, že zamestnávateľ klame, keď tvrdí, že tento súhlas podpísala. Za nezákonné konanie, ktorého sa dopustil konateľ spoločnosti, pohrozili členovia výboru základnej organizácie i odborový zväz KOVO súdnym sporom, ktorého výsledok bol z hľadiska znenia zákona úplne jasný.

rozhovor vyvedenej šéfky odborov s novinármi

 • ZO OZ KOVO DOKA BANSKÁ BYSTRICA, ktorú založili zamestnanci spoločnosti DOKA DREVO, s.r.o. Banská Bystrica, vznikla v druhej polovici septembra. Spoločnosť DOKA DREVO, s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici, zamestnáva viac ako 300 kmeňových zamestnancov. Ide o 100%-nú dcérsku spoločnosť rakúskeho, medzinárodne uznávaného koncernu, ktorý viac ako 40 rokov dodáva stavebným podnikom na celom svete debniace systémy. V banskobystrickom závode vyrábajú trojvrstvové debniace dosky pre stavebníctvo.

Október

 • V priebehu septembra a októbra došlo k stretnutiam ZO OZ KOVO PSA Trnava a MO AIOS PSA Trnava na ktorom sa odborové organizácie dohodli na všetkých bodoch spoločného postupu pri kolektívnom vyjednávaní, okrem jedného, týkajúceho sa rozdelenia hodín uvoľnenia pre odborových funkcionárov. K nedohode došlo následkom toho, že MO AIOS PSA odmietli uviesť počet členov a na základe porovnania počtu členov si adekvátne rozdeliť zákonný počet hodín uvoľnenia pre funkcionárov. ZO OZ KOVO PSA Trnava následne po tejto nedohode poslala zamestnávateľovi vlastnú odpoveď na návrh kolektívnej zmluvy. Zamestnávateľ následne požiadal ministerstvo práce o určenie väčšinovej odborovej organizácie, čo začiatok kolektívneho vyjednávania znova odsunulo.

 • Na verejnosť prenikli informácie, že štyri mesiace od ukončenia štrajku v bratislavskom Volkswagene ešte stále nie je podpísaná kolektívna zmluva medzi zamestnávateľom a Modernými odbormi, pričom stále neboli dohodnuté také záležitosti, ako 13. a 14. plat, kompenzačný príspevok na dopravu a werker systém. Podľa týchto informácií sa werker systém mal dohodnúť do konca roka a o metodike výpočtu 13. a 14. platu majú zamestnanci hlasovať až začiatkom roka 2018. Kompenzačný bonus za dopravu sa podarilo dohodnúť na konci októbra. K podpisu kolektívnej zmluvy došlo koncom októbra skoro po piatich mesiacoch od ukončenia štrajku vo fabrike. (v dobe zverejnenia článku ešte neprebehlo hlasovanie o 13. a 14. plate a neboli dohodnuté ani zmeny vo werker systéme)

štraj zamestnancov Volkswagen Slovakia – v popredí šéf Moderných odborov Volkswagen

 • Druhá októbrová sobota patrila protestu odborárov z OZ KOVO v Bratislave, kde prišli povedať svoj názor na neobmedzené zvyšovanie veku odchodu do dôchodku a žiadať o zmeny, ktoré zastropujú dvíhanie dôchodkového veku a zároveň umožnia aj skorší odchod do dôchodku pre zamestnancov pracujúcich na zmeny a v rizikách. Protestu v Bratislave sa zúčastnilo viac ako 2 000 ľudí, pričom len z metropoly východu pricestovalo 500 účastníkov, ktorý prišli do hlavného mesta špeciálnym vlakom. Protest podporili aj odborári OZ ECHOZ.

protest odborárov proti zvyšovaniu veku odchodu do dôchodku

 • Odborári z odborového zväzu ECHOZ vstúpili do štrajkovej pohotovosti, nakoľko pri vyjednávaní kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sa im nepodarilo dospieť ku kompromisu hlavne čo sa týka rastu miezd. Odborári žiadali 5 % a zamestnávatelia ponúkli len 1,5 %. Pred vyhlásením štrajkovej pohotovosti požiadali ministerstvo o pridelenie sprostredkovateľa, ktorého úlohou bude vypočuť si obidve strany a navrhnúť im svoje riešenie ich sporu.

 • Žlté odbory v kočovskej Helle vyhrali spor so základnou organizáciou OZ KOVO v spore o to, ktorá z týchto organizácií má právo vyjednávať kolektívnu zmluvu, keďže aj napriek záujmu ZO OZ KOVO dohodnúť sa na spoločnom postupe to žlté odbory odmietli. Táto odborová organizácia v područí manažmentu podniku vyhrala aj vďaka tomu, že ich členmi sa „dobrovoľne“ stali aj všetci zahraniční zamestnanci z Rumunska a Poľska.

žlté odbory a zahraniční žoldnieri

 • Po mesiaci konateľ firmy Gabor, ktorý dal v septembri vyviesť predsedníčku tamojších odborov ZO OZ KOVO za bránu, svoj postoj prehodnotil, na jednej strane preto, že mu pre porušenie niekoľkých ustanovení zákonníka práce hrozil súdny spor, ktorý by určite prehral a na druhej strane preto, že sa mu nepodarilo zmanipulovať zamestnancov a tí stáli na strane svojej predsedníčky. Konateľ sa napríklad pokúšal odvolať predsedníčku odborov zberom podpisov medzi zamestnancami, čo mu nevyšlo. Na zamestnávateľa v súvislosti s jeho konaním boli zamestnancami podané oznámenia aj na Inšpektorát práce, ktorý v predmetnej veci konal. Predsedníčka základnej organizácie sa už ale koncom októbra naplno venovala svojej práci a zamestnávateľ sa zaviazal, že jej zaplatí plnú náhradu mzdy za čas, keď mala zakázaný vstup do podniku.

  Monika Žemberová – predsedníčka ZO OZ KOVO Gabor

 • Autobusári, ktorým ich zamestnávateľský zväz odkázal, že nemá záujem uzatvoriť odvetvovú kolektívnu zmluvu sa s touto požiadavkou nestotožnili a rozhodli sa svoju nespokojnosť prejaviť sériou protestov po celom Slovensku. Prvý takýto protest sa konal koncom októbra v Košiciach. Protestu sa zúčastnili zástupcovia zamestnancov z viacerých dopravcov z východného Slovenska.

protest vodičov autobusov v Košiciach

November

 • Prvý zo série mítingov zamestnancov verejného sektora, ktorí sa rozhodli protestovať proti dlhodobo neriešenému problému zlého systému odmeňovania zamestnancov, sa uskutočnil v Košiciach. Okrem odborov združujúcich zamestnancov verejného sektora, podporili protest svojou prítomnosťou aj odborári z OZ KOVO, ktorých sa tento protest síce priamo netýkal, no rozhodli sa ho zo solidarity zúčastniť. V sále svoju nespokojnosť s platovými podmienkami prejavilo viac ako 1 000 zamestnancov. Ďalšie mítingy zamestnancov sa konali v Banskej Bystrici a Bratislave.

protest štátnych zamestnancov

 • Vo firme Gábor pokračovalo napätie. Predsedníčka tamojšej ZO OZ KOVO dostala od zamestnávateľa napomenutie za porušenie pracovnej disciplíny, ktorej sa mala dopustiť tým, že pred príchodom na zmenu rozdala kolegom anketové lístky, ktorými chcela zistiť či chcú zamestnanci v období medzi sviatkami (27.12. – 29.12.) čerpať dovolenku alebo si odpracujú tieto dni ako nadčasovú prácu v sobotu. Je zarážajúce, ako sa k danému konaniu postavilo vedenie podniku. Odborárom totiž vyčíta, že ich vopred neinformovali o zorganizovaní takejto ankety – aj keď to legislatíva nepredpisuje. Naopak, malo by byť aj v záujme firmy, aby bolo porozumenie na oboch stranách. Spokojný a motivovaný zamestnanec totiž pracuje kvalitnejšie a lepšie, ako keď je prepracovaný, vyčerpaný a neustále napomínaný.

 • V Spoločnosti Slavia Production Systems a.s. Detva podpísala ZO OZ KOVO Detva kolektívnu zmluvu, ktorú sa podarilo dohodnúť za relatívne krátky čas. V septembri zamestnanci počas odovzdávania návrhu kolektívnej zmluvy usporiadali verejne zhromaždenie pred sídlom firmy, na ktorom vyjadrili súhlas s návrhom a už v novembri bola na svete dohoda. Za jednoznačný úspech možno považovať zvýšenie mzdových taríf zamestnancov v R kategórii o 9,22 % a v kategórii ThP o 7,85 % a to s účinnosťou od 1.1.2018. Spolu s ďalšími dojednaniami v oblasti osobného bodového hodnotenia a výkonnostnej odmeny výsledok kolektívneho vyjednávania znamená pre zamestnancov v kategórii R zvýšenie mzdy s účinnosťou od 1.1.2018 o takmer 75,- EUR/mesačne a v kategórii ThP o 61,75,- EUR/mesačne. V novej Kolektívnej zmluve, sa tiež podarilo dohodnúť polročnú odmenu vo výške ½ tarifnej mzdy a koncoročnú odmenu vo výške celej tarifnej mzdy, resp. celej mesačnej mzdy zamestnanca a to v závislosti od úrovne plnenia hospodárskych výsledkov firmy. Za zmienku určite stojí aj zavedenie príspevku na rekreáciu, rehabilitáciu resp. regeneráciu zo sociálneho fondu vo výške 75,- EUR/ročne a zvýšenie príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie o 10,- EUR/mesačne s tým, že maximálny príspevok zamestnávateľa bol dohodnutý na 33,30,- EUR/mesačne, bez ohľadu na skutočnosť, či zamestnanec vykonáva rizikovú prácu. Súčasne s novou Kolektívnou zmluvou pre rok 2018 sa prostredníctvom Dodatku k tohtoročnej Kolektívnej zmluve, podarilo navýšiť koncoročnú odmenu za rok 2017, ktorá bola pôvodne vo výške celého platu zamestnanca o ďalších cca 170,- EUR a takto zvýšená odmena bude zamestnancom vyplatená spolu so mzdou za mesiac 11/2017. Pred podpisom kolektívnej zmluvy sa uskutočnilo hlasovania, ktorého sa zúčastnilo 96,45 % členov odborov, s uzatvorením Kolektívnej zmluvy v znení uvedených záverov súhlasili všetci členovia OZ KOVO, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

 • Začiatkom mesiaca november 2017 predložila Rada odborov OZ KOVO U.S. Steel Košice sociálnemu partnerovi návrh Dodatku č.4 k platnej kolektívnej zmluve (1.4.2016 – 31.3.2020) v zmysle Štatútu RO. Obsah predmetného Dodatku je prienikom požiadaviek jednotlivých ZO OZ KOVO združených v RO, zároveň i výsledkom spoločného pracovného rokovania so zástupcom NKOS – Metal. Odborové organizácie pôsobiace v U. S. Stel Košice, s.r.o. postupujú spoločne a po vzájomnej zhode. Cieľom prípravy i v samotnom procese kolektívneho vyjednávania je dosiahnuť udržanie úrovne v rozhodujúcich oblastiach a zvyšovať dynamiku úrovne rastu miezd, ako predpoklad zlepšovania kvality života členov odborov v zmysle akčnej kampane ,,za vyššie mzdy“.

USSK – ilustračná fotografia

December

 • Začiatkom decembra boli podpísané kolektívne zmluvy vyššieho stupňa dotýkajúce sa zamestnancov štátu, pričom zástupcovia štátu presadili, že zvýšenie miezd o 4,8 % sa nebude týkať pedagogických zamestnancov. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku tento krok považuje za pomstu za ich augustové odmietnutie podpísať protiústavnú zmluvu o sociálnom zmieri, pričom nevylúčili, že budú postupovať v súlade so zákonmi a použijú aj nátlakové akcie, aby dosiahli realizáciu svojich oprávnených požiadaviek. Kolektívne zmluvy nepodpísali okrem školských odborov ani Nezávislé kresťanské odbory.

 • V Žiline sa konala tlačová konferencia OZ KOVO, kde odborári vyjadrili podporu zámeru zvýšiť a zaviesť nové príplatky za zmennosť a prácu cez víkendy a sviatky, pričom odmietli populistický návrh Podnikateľskej aliancie Slovenska znížiť odvodové zaťaženie, nakoľko by to malo negatívny dosah na množstvo dávok, ako nemocenské, nezamestnanecké, invalidné, dôchodkové, ale i na rozpočet zdravotníctva, atď.

 • Po tom, ako v júni 2017 vznikla ZO OZ KOVO IEE Sensing Slovakia vo Veľkej Ide pri Košiciach sa začalo v septembri kolektívne vyjednávanie, pričom sa odborárom podarilo vyrokovať zvýšenie miezd v priemere o 7,4% pre výrobných zamestnancov, a o 4,5% pre administratívnych. Dohodlo sa aj navýšenie príplatku za poobedňajšiu zmenu, koncoročný bonus, jeden deň voľna nad rámec zákona, a pre zamestnancov, pracujúcich u zamestnávateľa dlhšie ako 3 roky, aj dovolenka navyše. Rovnako sa na vyjednávaní upravovali podmienky a kritériá vyplácania variabilnej zložky mzdy, do kolektívnej zmluvy sa zapracovali príplatky za prácu vo sviatok, v noci, v sobotu a nedeľu, ktoré firma vyplácala už aj predtým.

firma IEE – ilustračná fotografia

 • ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA OZ KOVO BROTHER KRUPINA, ktorá vznikla v auguste 2017 v decembri finišovala s prípravou návrhu prvej kolektívnej zmluvy, ktorý odborári ešte v decembri predložili zamestnávateľovi. Zamestnávateľ je povinný odborom na tento návrh odpovedať v zákone stanovenom čase a začať proces kolektívneho vyjednávania.

 • Pred firmou FM Slovenská sa stretli zamestnanci spoločnosti, aby vyjadrili svoj protest proti konaniu firmy. Podľa odborárov a zamestnancov dôvodom protestu bola zhoršujúca sa atmosféra v spoločnosti FM Slovenská, uprednostňovanie srbských agentúrnych pracovníkov pred slovenskými kmeňovými a tiež nedodržiavanie platnej kolektívnej zmluvy dohodnutej v marci 2017. Protest zamestnancov podporili svojou prítomnosťou funkcionári zväzu OZ KOVO predseda Machyna a podpredsedníčka Benedeková, ale aj poslanec NRSR Milan Krajniak.

protest zamestnancov FM Slovenská proti neplneniu kolektívnej zmluvy a uprednostňovaniu zamestnancov z tretích krajín

 • Odborári z PSA Trnava združení v ZO OZ KOVO PCAS a MO AIOS PSA Trnava sa znova stretli za účelom dohody na spoločnom postupe v kolektívnom vyjednávaní, nakoľko vzájomná nedohoda na jednom bode zbytočne zdržala kolektívne vyjednávanie. Výsledkom ich jednania bola dohoda na spoločnom postupe. V čase zverejnenia tohto článku už ale bolo všetko inak. ZO OZ KOVO PCAS sa v januári rozhodla postupovať samostatne z dôvodu nedôvery v partnera, nakoľko neformálny predstaviteľ Moderných odborov AIOS na Slovensku Zoroslav Smolinský vo svojom blogu a na sociálnych sieťach bezdôvodne urážal všetkých odborárov združených vo zväze KOVO. Medzitým aj rozhodca z ministerstva určil ako ZO OZ KOVO PCAS ako organizáciu s právom vyjednávať, nakoľko má v PSA viac ako päťnásobne väčší počet členov ako MO AIOS PSA.

Vyjadrenie ZO OZ KOVO PCAS (január 2018): „Nemôžeme isť spoločne do vyjednávania a dôverovať partnerovi, ktorý neustále klame a zavádza. Pán Smolinský už viac krát nepravdivo verejne informoval o situácii v našom podniku, ako napríklad, že nemáme platnú kolektívnu zmluvu, ale iba rámcovú dohodu a naposledy koncom leta, kedy tvrdil, že Moderné Odbory už sú v PCAS väčšinová organizácia a oni budú vyjednávať novú KZ, čo rozhodnutie nezávislého rozhodcu jednoznačne vylúčilo. Rovnako sa dá vyvrátiť aj veľa ďalších nepravdivých a populistických tvrdení spomínaného pána.

 • Inšpektorát práce rozhodol, že nariadením nadčasovej práce cez víkend bez súhlasu odborovej organizácie porušila firma Gabor zákonník práce. IP nariadil firme odstrániť zistené nedostatky a vyrubil jej pokutu vo výške 100 000 €. Ide o prípad zo septembra 2017, kedy konateľ spoločnosti dal vyviesť za bránu podniku predsedníčku odborov, ktorá nedala súhlas na prácu nadčas cez víkend.

  predsedníčka ZO OZ KOVO Gabor

 • V polovičke mesiaca sa uskutočnilo prvé kolo kolektívneho vyjednávania v U. S. Steel Košice, na ktorom si obe strany vysvetlili svoje postoje, pričom kolektívni vyjednávači z RO OZ KOVO USSK a NKOS – Metal zdôraznili, že úlohou kolektívnych vyjednávačov je zvyšovať dynamiku úrovne rastu miezd, ako predpoklad zlepšovania kvality života členov odborov v zmysle akčných kampaní ,,za vyššie mzdy“ i ,,za európsku prácu, európsku plácu“. Podľa odborárov ich k tomu oprávňujú dosiahnuté hospodárske výsledky a rast produktivity práce v ostatnom roku.

 • V košickom dopravnom podniku prebieha kolektívne vyjednávanie, pričom miestna odborová organizácia žiada zvýšenie miezd od 1. 2. 2018 o 10 %, od 1. 1. 2019 o 10 % a od 1. 1. 2020 o 8%. O navýšení rozpočtu dopravného podniku, ktorý je mestským podnikom, jednajú aj košickí mestskí poslanci, nakoľko si uvedomujú, že nedostatok záujemcov o povolanie vodičov MHD je zapríčinený v prvom rade nízkymi mzdami. S problematikou nedostatku vodičov sa potykajú skoro všetky dopravné firmy na Slovensku. V Nitre tento nedostatok dokonca riešia dovozom vodičov z Ukrajiny.

 • Odborári z jedenástich železničiarských odborových centrál sa dohodli so Železnicami na raste miezd v roku 2018, pričom dohodli viac ako 10 % rast miezd tých zamestnancov, ktorí sú pre firmu kľúčoví a dohodli si zmenu zaradenia zamestnancov v tarifných tabuľkách tak, aby nedošlo k znižovaniu miezd u tých zamestnancov, ktorých sa aktuálna dohodla nedotkne a taktiež si dohodli, že pri nasledujúcom kolektívnom vyjednávaní na rok 2019 budú riešiť okrem ďalšieho navýšenia miezd aj problematiku seniority.

 • V spiškonovoveskom Embracu prebehlo do konca roka 20 kôl kolektívneho vyjednávania, pričom sa ZO OZ KOVO EMBRACO a zástupcom zamestnávateľa nepodarilo dosiahnuť dohodu na kolektívnej zmluve platnej na roky 2018-2019. V čase zverejnenia tohto článku bolo dohodnuté priemerné zvyšovanie miezd v roku 2018 o 11 % a v roku 2019 o 6 %, čo sa podarilo dohodnúť až potom, ako bola vyhlásená štrajková pohotovosť a bol vyzbieraný dostatok podpisov zamestnancov potrebných k vyhláseniu štrajku.

protest odborárov proti zvyšovaniu veku odchodu do dôchodku

 • OZ KOVO koncom roka ohlásilo, že pod petíciu za skorší odchod do dôchodku sa podpísalo viac ako 110 000 občanov.

 

Fotografie: FB profily a archívy odborových organizácií

Podporte nás.

Pridajte sa prosím k naším podporovateľom, aby sme vám mohli prinášať viac kvalitnej žurnalistiky. Ďakujeme!

Súvisiace články