Socioskop: #Free Assange

od Redakcia
Prednáška Ivany Komanickej: Sprisahanie ako blúdiaca nadhodnota. #FreeAssange z novembra 2019.

Popis: Assange reprezentuje politicko-aktivistickú prax v súlade s teoretickými odhaleniami o dozorujúcom kapitalizme, v ktorom naše verejné digitálne statky kontrolujú korporácie a tajné služby v nových krížených podobách vzťahu medzi elitami a ich vazalmi ukrývajúcimi sa pod úctyhodnou kategóriou „občianskej spoločnosti“. Práca Wikileaks presahuje jednoduché liberálne chápanie voľného kolovania informácií, pretože spolu s mocou spochybnila obvyklé kanály spochybňovania moci ako nezávislá tlač či mimovládne organizácie. Čím je teda a komu slúži obraz zatknutého Juliana Assanga?
Socioskop je cyklus prednášok, ktorých cieľom je kriticky a bez hystérie diskutovať na aktuálne témy, ktoré sú predmetmi spoločenskej diskusie alebo by sa nimi mali stať a pokúsiť sa tak uzrieť „horizont možného“ zastretý predstavou jediného možného sveta.

Podporte nás.

Pridajte sa prosím k naším podporovateľom, aby sme vám mohli prinášať viac kvalitnej žurnalistiky. Ďakujeme!

Súvisiace články