Socioskop: Klimatické zmeny ako kľúčové socio-politické riziko blízkej budúcnosti (záznam)

od Richard Sťahel

Správa o OSN o stave životného prostredia z februára 2021 konštatuje, že ľudstvo najviac ohrozujú klimatické zmeny, strata biodiverzity a nárast znečistenia. Všetky tieto javy sú dôsledkom politík uplatňovaných s rastúcou intenzitou a rozsahom v posledných dvoch storočiach. Devastácia životného prostredia už ale na globálnej úrovni dosiahla rozsah, ktorý ohrozuje udržanie sociálnej a tým pádom aj politickej stability existujúceho ekonomicko-politického systému, a to tak na globálnej úrovni, ako aj na úrovni jednotlivých štátov. Organizačné imperatívy a kritériá legitimity industriálnej civilizácie však neumožňujú identifikovať skutočné priority a riziká ohrozujúce spoločnosť, a tým ani prijať opatrenia adekvátne týmto rizikám. Je preto potrebné nanovo premyslieť rámce nášho myslenia, koncepty a imperatívy, na základe ktorých je organizovaná súčasná spoločnosť a jej systém výroby a spotreby. Koncept udržateľného rastu sa ukazuje ako environmentálne neudržateľný, koncepty udržateľného ústupu a ekologickej civilizácie zase otvárajú otázky udržania sociálneho zmieru, resp. politickej stability súčasných štátov. Nekonanie, teda pokračovanie v súčasných trendoch, ich však rozvráti s veľkou pravdepodobnosťou.

Pole predstavuje Socioskop – sériu online prednášok na témy, ktoré sú alebo by sa mali stať súčasťou spoločenskej diskusie.

Program a anotácie na rok 2021: https://www.polemag.sk/socioskop-program-prednasok/

Akcia sa koná s podporou Rosa Luxemburg Stiftung, e.V., zastúpenie v Českej republike.

Podporte nás.

Pridajte sa prosím k naším podporovateľom, aby sme vám mohli prinášať viac kvalitnej žurnalistiky. Ďakujeme!