Ekonomická šoková terapia pre neoliberálov

od Joseph Stiglitz

Neoliberalizmus zlyhal v ďalšej skúške a musí byť konečne nahradený novou ekonomickou víziou založenou na nových hodnotách. Prinášame výňatok z článku, ktorý vyšiel na Project Syndicate.

Tento konkrétny vývoj bol predvídateľný. Pred viac ako 15 rokmi som sa v knihe Making Globalization Work spýtal: „Prijíma každá krajina [bezpečnostné] riziká ako súčasť ceny, ktorej čelíme za efektívnejšiu globálnu ekonomiku? Hovorí Európa jednoducho, že ak je Rusko najlacnejším poskytovateľom plynu, potom by sme mali nakupovať od Ruska bez ohľadu na dôsledky pre jej bezpečnosť…?“ Žiaľ, odpoveďou Európy bolo ignorovať zjavné nebezpečenstvá pri honbe za krátkodobými ziskami.

Základom súčasného nedostatku odolnosti je základné zlyhanie neoliberalizmu a politického rámca, ktorý vytvára. Trhy sú samy osebe krátkozraké a financializácia ekonomiky ich urobila ešte viac krátkozrakejšími. Nezohľadňujú v plnej miere kľúčové riziká – najmä tie, ktoré sa zdajú byť vzdialené – aj keď ich dôsledky môžu byť obrovské. Účastníci trhu navyše vedia, že keď sú riziká systémové – ako to bolo v prípade všetkých kríz uvedených vyššie – tvorcovia politiky sa nemôžu nečinne prizerať.

Práve preto, že trhy v plnej miere nezohľadňujú takéto riziká, do odolnosti sa bude investovať príliš málo a náklady pre spoločnosť budú nakoniec ešte vyššie.

Celý článok v origináli tu.

Zdroj obrázka: Wikimedia.

Podporte nás.

Pridajte sa prosím k naším podporovateľom, aby sme vám mohli prinášať viac kvalitnej žurnalistiky. Ďakujeme!

Súvisiace články