Inzercia: Vypracovanie analýzy dopadu (Impact analysis)

od Redakcia

 

o.z. Pole hľadá autora/autorku, ktorí by vypracovali Analýzu dopadu (Impact analysis) pre projekt Our Food Our Future.

 

Obsahom analýzy má byť:

zber kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov k projektu, najmä rozhovory s účastníkmi projektu a ďalšími dotknutými osobami.

analýza kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov,

interpretácia kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov,

formulácia silných a slabých stránok.

 

Predpokladom je dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie a skúsenosť s analytickou prácou.

 

 

Termín na zaslanie profesného životopisu je 21. máj 2023. Životopisy zasielajte na buducnostjezelena@gmail.com

 

Podporte nás.

Pridajte sa prosím k naším podporovateľom, aby sme vám mohli prinášať viac kvalitnej žurnalistiky. Ďakujeme!