Ľudstvo musí vyhlásiť nezávislosť od fosílnych palív

od C.J. Polychroniou

Máme technické know-how, ako aj dostupné ekonomické zdroje na uskutočnenie prechodu k budúcnosti čistej energie. Teraz to treba urobiť. Preklad textu z portálu Common Dreams PT.

Deklarácia nezávislosti postavená na Lockovej politickej epistemológii ukázala svetu, že starý politický systém založený na božskom práve kráľov a politickom absolutizme vo všeobecnosti je nelegitímny a že ľudia majú právo zvrhnúť režim, ktorý nedokáže chrániť „neodcudziteľné“ práva každého jednotlivca, ktorými sú „život, sloboda a úsilie o šťastný život“.

Deklarácia nezávislosti, rodný list amerického národa a najprogresívnejší dokument svojej doby na podporu ľudovej suverenity, bol Kongresom oficiálne schválený 4. júla 1776, no napokon sa stal inšpiráciou pre budúce generácie v USA a na celom svete. Napríklad „Deklarácia postojov a uznesení“, ktorú vydali prvé feministky na zhromaždení v Seneca Falls v júli 1848, bola vytvorená podľa Deklarácie nezávislosti. Prejav Ho Či Mina z 2. septembra 1945, vyhlasujúci Vietnamskú nezávislú republiku, sa začal takmer doslovným citátom z druhého odseku Deklarácie nezávislosti Ameriky z roku 1776.

USA ako aj celý svet dnes potrebujú nové vyhlásenie nezávislosti – vyhlásenie nezávislosti od fosílnych palív.

Planéta je na pokraji absolútnej katastrofy spôsobovanej globálnym otepľovaním. Priemyselná revolúcia, ktorá sa začala na konci 18. a na začiatku 19. storočia, priniesla sériu veľkých zmien vo využívaní energie – najprv od dreva k uhliu, potom k rope a plynu. A, aby sme boli presní, po viac ako storočie, od 1870-tych do 1970-ych rokov, zažil svet nebývalý ekonomický rast, aj keď vzťah medzi ekonomickým rastom a spotrebou energie z fosílnych palív nie je v rozvinutých ani rozvíjajúcich sa ekonomikách celkom priamočiary.

Avšak, už niekoľko desaťročí vieme aj o vplyvoch fosílnych palív na životné prostredie a zmenu klímy. Spaľovaním fosílnych palív sa uvoľňuje oxid uhličitý do atmosféry. Oxid uhličitý, metán a ďalšie skleníkové plyny zachytávajú teplo v zemskej atmosfére a spôsobujú globálne otepľovanie. Podľa Godardovho inštitútu v NASA vzrástla priemerná teplota planéty o 1.4 stupňa. Niektoré oblasti sveta však už zaznamenali zvýšenie priemerných teplôt o viac ako 2 stupne Celzia, keďže teploty sa zvyšujú rôznymi rýchlosťami a oblasti pevniny sa otepľujú rýchlejšie ako pobrežné oblasti.

Na globálnych teplotách záleží. Rastúce globálne teploty majú zásadné vplyvy na mnohých frontoch, počnúc kvalitou ovzdušia a stúpajúcou hladinou mora až po frekvenciu environmentálnych javov, ako sú lesné požiare, hurikány, vlny horúčav, povodne, suchá atď. Klimatická kríza ovplyvňuje aj ľudské práva a stáva sa hybnou silou migrácie. A v neposlednom rade tu sú ekonomické náklady spojené s klimatickou krízou, pretože zvyšujúce sa teploty ovplyvňujú širokú škálu priemyselných odvetví, od poľnohospodárstva až po cestovný ruch. Odhaduje sa, že hospodárske škody spôsobené prírodnými katastrofami za posledné desaťročie (2000 – 2009) činili približne 3 bilióny dolárov – čo je viac ako 1 bilión dolárov v porovnaní s predchádzajúcim desaťročím.

Jedným si však môžete byť istí. Medzivládny panel pre zmenu podnebia (ICPP), najautoritatívnejší hlas na svete v oblasti klimatickej krízy, nás už niekoľko rokov varuje, že svet je vážne ohrozený a že sa doba na záchranu planéty kráti. Zatiaľ sa však toho v rámci riešenia našej klimatickej núdze urobilo veľmi málo, hoci vieme, čo je potrebné urobiť.

Je potrebné zariadiť, aby sa svetová ekonomika posunula k nulovým emisiám a 100% čistej energii. To si vyžaduje, aby sa okamžite začalo so zavádzaním zásadného plánu postupného vyraďovania fosílnych palív a súčasne implementáciou plánu rozvoja celosvetovej ekologickej infraštruktúry. Predvojom tohto obrovského úsilia o prechod na čistú a obnoviteľnú energiu sa musí stať verejný sektor, majúci podporu občanov, aby sa mohol postaviť chamtivým kapitalistom, ktorý pred ľuďmi a budúcnosťou planéty uprednostňuje zisky.

Máme technické know-how, ako aj dostupné ekonomické zdroje na uskutočnenie prechodu k budúcnosti čistej energie. Podrobnosti o tomto záväzku sú upresnené napríklad v nedávnej publikácii Climate Crisis and the Global Green New Deal: The Political Economy of Saving the Planet (Verso 2020) od Noama Chomského a Roberta Pollina.

Prechod k budúcnosti čistej energie navyše neznamená koniec hospodárskeho rastu. Naopak, globálny Green New Deal [Nová zelená dohoda – program na riešenie klimatickej zmeny spolu s ekonomickou nerovnosťou v spoločnosti, inšpirovaný programom New Deal prezidenta Roosevelta], ako to vo vyššie spomínanej knihe načrtol profesor ekonómie na univerzite v Massachusetts, Robert Pollin, vygeneruje milióny nových a dobre platených pracovných miest v rozvinutých aj rozvojových krajinách. Ekonomické výhody Green New Deal sú veľmi výrazné, zatiaľ čo náklady, ktoré vyplývajú z dopadov klimatickej zmeny bez Green New Dealu sú katastrofálne.

Stručne povedané, nadišiel čas, aby obyvatelia Spojených štátov – a samozrejme aj občania celej krásnej modrej planéty – vyhlásili novú Deklaráciu nezávislosti: vyhlásenie nezávislosti od fosílnych palív. Toto je naša jediná šanca na prechod k udržateľnej budúcnosti, naša jediná šanca ako sa prostredníctvom zmiernenia globálneho otepľovania vyhnúť vysoko pravdepodobnému návratu k barbarstvu v dôsledku kolapsu organizovaného spoločenského systému.

(krátené)

Foto: Victor Barro, Foei.org.

Podporte nás.

Pridajte sa prosím k naším podporovateľom, aby sme vám mohli prinášať viac kvalitnej žurnalistiky. Ďakujeme!

Súvisiace články