Čo hovoria odborníci na Matovičove očkovacie bonusy?

od Marek Dobeš

Denník Pravda sa odborníkov opýtal, ako vnímajú návrhy rezortu, o ktorých v súčasnosti rozhoduje parlament, a tiež na to, aké ďalšie by mohli ľudí motivovať k očkovaniu.

Marek Dobeš, ekonomický analytik portálu polemag.sk

„V čase, keď sa približuje tretia vlna pandémie, je kľúčové prijímať pozitívne motivačné nástroje na zvýšenie zaočkovanosti. Najlepším riešením by boli priame platby očkovaným, čo sa ukazuje ako najefektívnejšia motivácia a úspešne sa používa napríklad v Austrálii. I keď sú tieto opatrenia finančne náročné, stále ide o rádovo nižšie náklady aké vzniknú pri tretej vlne v prípade nedostatočne zaočkovanej populácie. Tie sa budú rátať v miliardách eur. Okrem toho majú finančné stimuly vo forme priamych platieb pozitívny dopad na podporu spotreby a oživenie ekonomiky.

Lotéria je spôsob, ktorý môže motivovať isté skupiny obyvateľstva, tak ako iné lotérie, ale má menšiu účinnosť ako priame platby. Môže to byť prvý pokus ako podporiť očkovanie, ale vláda by mala mať pripravený záložný plán v prípade, že sa takáto motivácia ukáže ako nedostatočná. Lotéria je v tomto kontexte naozaj lotériou.

Podobná situácia je so sprostredkova­teľským bonusom. Môže namotivovať istú časť ľudí, ale určite nebude taký účinný ako priame platby. V aktuálnej situácii nie je na mieste šetriť na niečom, čo v budúcnosti prinesie veľké finančné úspory. Ak by sa podarilo motivovať k očkovaniu veľkú časť populácie, výrazne by sme zredukovali tretiu vlnu a ekonomika by mohla fungovať.

Aj keď by priamy príspevok zaočkovaným zaťažil štátny rozpočet, stále je rádovo nižší ako ekonomické a sociálne náklady, ktoré prinesie tretia vlna pandémie na jeseň pri nízkej miere zaočkovanosti. Zvýšené náklady rozpočtu môžu byť v rámci daňovo-odvodovej reformy kompenzované zavedením progresívnej dane z prevodu nehnuteľností a prevodu majetkových podielov v spoločnostiach.

Vláda by mala zaviesť takýto príspevok, keďže svojim zlým doterajším manažmentom pandémie stratila dôveru väčšiny populácie. Finančná motivácia ostáva jednou z posledných možností ako predísť ďalším ekonomickým a sociálnym následkom tretej vlny pandémie. Popri tomto opatrení by vláda mala začať počúvať rady odborníkov a prenechať im komunikáciu protipandemických opatrení, ktorá bola doteraz veľmi slabá a je jednou z príčin prečo sa mnohí ľudia nechcú dať očkovať.“

Ďalšie názory odborníkov nájdete na stránkach denníka Pravda.

Foto: ANC, cas.sk.

Podporte nás.

Pridajte sa prosím k naším podporovateľom, aby sme vám mohli prinášať viac kvalitnej žurnalistiky. Ďakujeme!

Súvisiace články